Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-07 - 14:46
Olja i backslag?

Bo Hedqvist:

Ställde denna fråga i som ett svar i en tråd om motorolja, men tänkte att den kanske platsar bättre i en egen tråd...

Vi bytte till en ny motor och backslag förra vintern. Motorn är en Iveco-Aifo 4041 M39 (samma som Lombardini 1404) och backslaget ett Technodrive TMC 60.
Installatören fyllde backslaget med ATF-olja och sade att detta är det bästa.
När jag läser bruksanvisningen står det att till detta backslag (eller ordagrant, till TMC 40) rekommenderas olja typ SAE 20-30 medan man till backslag Hurth rekommenderar olja ATF-A.
Betyder detta att jag har fel olja i backslaget, eller är det en fördel att använda ATF-olja även i ett TMC-backslag?

Bo Hedqvist (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:28

Bo Hedqvist:

Nu har jag tagit reda på hur det förhåller sig, på egen hand.
I vissa backslag måste man använda ATF-olja för att inte skada vissa gummidetaljer. I andra går det bra att använda en single-grade olja, typ SAE 20 el. 30. I vissa fall vanlig multigrade motorolja.
Det är alltså inte farligt att använda ATF-olja i vilket som helst backslag, däremot kan det vara skadligt att göra tvärtom.Magnus Olsson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:28

Magnus Olsson:

Jag har en TMC 40, som enligt instruktionsboken skall ha SAE 20-30, precis som du uppger. Backslaget är 4 år gammalt.

Något har ändrats på backslaget på senare tid, då modellen idag heter TMC 40M, samtidigt som oljerekomendationen ändrats till ATF-olja.

Har du möjlighet att nämna vem som uppgivit att det är ok att använda ATF-olja till den äldre modellen? Tillverkaren, importören?

Hans Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:28

Hans Svedberg:

Den bedömning som Bo gjort förefaller vara riktig när man läser de aktuella oljornas specifikationer. En kraftig varning dock för att frångå tillverkarens anvisningar! Jag skulle absolut inte lita på en montör i ett sådant här fall. För det första så kan han inte avgöra vilken typ av gummi/polymerer som används i tätningar m.m. och han kan sällan veta vad ägaren har använt för olja. Dessutom har han väl inte haft anledning att montera isär samma backslagsindivid flera gånger!
Under garantitiden är detta speciellt viktigt. Skulle det hända något(och det behöver inte ens vara direkt relaterat till smörjproblem) så kommer man ta prov på oljan. Visar det sig då att det inte är rätt typ så kommer troligen användaren bli tvungen att bevisa att oljan inte kan ha orsakat skadan.
Det här gäller även andra detaljer t.ex. filter och generellt även original reservdelar.

Tur att det inte blir fel så ofta!
Hasse S
Bo Hedqvist (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:28

Bo Hedqvist:

Det märkliga i sammanhanget är att det i Iveco Aifo:s internationella manual anges att TMC 40 skall ha SAE 20-30. Läser man däremot manualen från Technodrive står det tydligt att det skall vara ATF-olja. Mitt problem var att jag inte fick den boken med leveransen av den nya motorn. Dessutom, när jag tittade noga på mitt eget TMC 60 backslag finns det en dekal där det står "use ATF-oil only".
Så därmed borde saken vara klar: I TMC-backslag skall det vara ATF-olja, i varje fall i de som levereras nu. Hur det är med gamla, vet jag inte. Iveco-Aifo borde uppdatera sina instruktionsböcker! I den annars ganska påvra svenska instruktionsboken till motorn står det bara att man skall följa rekommendationerna från tillverkaren av backslaget.
Rådet att det som regel är OK att använda ATF-olja oavsett vilket backslag det rör sig om, men inte tvärtom, fick jag av min lärare i kursen för Båtmekanikerintyget, som jag just avslutat.
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:28
SAE 20-30 avser en oljas viskositet. Det har hänt en hel del på smörjoljefronten, de flesta växlar är ursprungligen kontruerade för samma oljetyp som i motorn i de flesta fall mineralolja. För många marinmotorer kan syntetoljor vara en fördel men en del växlar tål inte dessa och därför har växeltillverkarna vald att använda ATF. Gerhard