Hoppa till huvudinnehåll
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25
"Galvanisk ström"

Lennart Lundin:

Det börjar bli allmänt känt att vattnet i hamnar inte bara är strömförande utan även har en viss spänning - flera volt.
I vissa hamnar i Norge är det förbjudit att ansluta båten mot land med 3-ledare innehållande jord. Härigenom kan "landjord" inte ges förbindelse via båten till vattnet och därigennom förorsaka galvaniska strömmar i båtarnas undervattenskroppar.
Har man jordfelsbrytare direkt vid båtens intag så är man väl personskyddad i alla fall? Om man på detta - kanske inte helt korrekta - sätt ansluter sin båt så elimenerar man väl sin egen båt mot galvaniska strömmar eller? Galvanisk isolator, strömtrafo etc onödig?

Stefan K (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan K:

Problemet är nog inte att vattnet är "strömförande" utan problemet är att landjord inte är =0,0000 Volt. Landjord kan vara åtskilliga Volt beroende på hur mycket man belastar elnätet i och med att "Nollan" som är gemensam med landjord i elcentralen, belastas.
Ansluter man landjord till ett metallskrov eller S-drev, propelleraxeln eller andra metalldelar så uppstår galvanisk korrosion. Förloppet kan gå mycket snabbt. Enligt Elsäkerhetsverkets krav så ska landjord anslutas till t.ex. metallskrovet.
Att bara använda en jordfelsbrytare och inte ansluta jorden är inte tillåtet.
Återstår bara isolertransformator om det ska bli regelrätt.
För plast och träbåtar så finns det ju normalt ingen anledning att ansluta t.ex. motorn med land-jord.

Enda fallet som jag känner till är folk som har satt dit s.k. blockvärmare typ Defa/Calix direkt i motorblocket. Det ska man absolut inte göra. Ska man nu ha en motorvärmare är det bättre att använda en "slangmonterad sådan".