Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-04 - 16:32
Fastärgade mantågsfästen

Peter L:

Någon som har ett tipps på hur man skall sära på mantagsfästen och mantag , där mantagen består av aluminium och fästet är i rostfritt . Det har ärgat fast och trots att jag har sprayat in det i 5-56 så vill det inte släppa

Ernst Blixt, s… (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Ernst Blixt, sekreterare i BTN.:

Fråga: Mantågsstötta fastnat. 991225
Hej,
Jag har ett besvärligt problem. Mina mantågsstolpar, som behöver bytas ut, är av rostfritt stål och står i fötter av aluminium. Där har de korroderat fast. Jag köpte båten begagnad för fem år sedan och har inte kunnat påverka detta med förebyggande åtgärder.
Fråga: finns det något sätt att lösa upp korrosionen, t ex på kemisk väg eller med värmechock? Jag har provat coca-cola, rostlösande olja och måttligt våld, allt utan verkan. Den radikala lösningen är givetvis att skruva bort mantågsfötter och allt men det är ogörligt eftersom muttrarna sitter i stort sett oåtkomliga under däck. Vad göra?
Med vänlig hälsning
Bo Forsberg, S/Y Amanda, e-post: bo.forsberg@mailbox.swipnet.se

991225. Hej Bo.
Nedanstående svar från Ulf Beijner är ej hoppfullt. Sökningen fortsätter.
Såpa har viss lösande effekt, men jag har ej hört om det gäller aluminiums korrosionsprodukter.
Hälsningar från Ernst Blixt.

"Jag kan inte svara på frågan om mantågsstöttor. Jag vet att om man blandar lättmetaller med järnprodukter så "klistrar" de rätt bra. Det bildas korrosionsprodukter från lättmetallerna som ej löses, mig veterligt, av fosforsyra vilket gör Cocacola odugligt. Räcker det inte med våld så ta till ännu mera våld för att citera min svärson. Om man kan lösa upp salterna och i vad vet jag ej men att det inte går att göra på plats vet jag av dålig erfarenhet.
Hälsningar Ulf Beijner, SXK-St TK

991227. Hej !
Jag har själv haft samma problem som Du. Preventivt kan man linda några varv eltape eller använda en plasthylsa som isolerar mellan stålet och aluminiumet. Men har man redan drabbats av problemet är det en annan sak. Den korrosion som uppstått består av aluminiumoxid som mig veterligen inte går att lösa upp med något kemiskt medel. Själv gjorde jag så att jag blötte skarven med tunn olja så att det kapillärt drogs in så mycket det nu gick. Det är bra att börja någon dag innan man tänker göra försöket att ta loss stöttan. Sedan tog jag loss mantåtswiren och stack en lång och kraftig skruvmejsel genom nedre hålet. Därefter vred jag fram och tillbaka med stor kraft. I några fall lossnade stöttan men i två fall sprack mantågsfoten och jag fick byta dem. När jag nu vartefter byter fötterna, byter jag till rostfria.
Jag tror nog att Du får vara beredd att byta någon eller några av fötterna trots att det är svårt att komma åt däckets undersida. Du kanske inte behöver ta bort isoleringen eller taket på stora ytor. Gör i stället en liten lucka i isoleringen. Det är bra att kunna komma åt fötterna i framtiden också.
Du nämnde värmechock. Det är möjligt att det kan gå eftersom aluminium utvidgar sig mer än stålet, men problemet är att Du med värmen kanske skadar plasten. Men en del kan Du alltid värma. Du märker ju när det börjar lukta. Kyl plasten runt området med blöta trasor. När Du värmt stöttan så mycket Du vågar, kyler Du det rostfria röret med en blöt trasa. Värmespänningarna i skarven gör att det kan lossa. Räkna med att eventuell kvarvarande olja kommer att brinna upp så Du får väl släcka den vartefter. Många hälsningar, Lars-Anders Westlin, Tekniska Kommittén i SXK Stockholmskretsen.

Tillägg 991228. Hej Bo !
Ja, jag tror det kan vara värt att göra ett försök med att först värma fot och rör och sedan kyla röret. Om det lossnar är det ju bra.
Om Du får bort röret på det här sättet utan att skada foten, bör Du slipa upp den något för att möjliggöra att Du lindar lite eltape runt röret så att inte korrosionen fortsätter. För att slipa inuti foten kan Du lämpligen använda en sådan slipspindel som Du sätter på borrmaskinen och som används för att slipa bromscylindrar. En sådan kan Du köpa på t ex Micro, Biltema m fl.
Många hälsningar och Lycka till Lars-Anders.

991231.Hej Ernst och gott nytt År 2000.
Svar på Hur man får bort stöttor ur aluminiumfästen.
Värm al-fästet med en varmluftspistol så utvidgar det sig fästet mer än stålstöttan.
Glöm sedan inta att smörja in stöttan när den sätts tillbaka.
I en del fall brukar man sätta på en plastbussning på stöttan för att undvika detta problem. Rent gennerellt brukar gjutna mantågsfästen i aluminium ha väldigt dålig hållfasthet så det är att rekommendera att använda stränpressade al-fästen eller rostfria fästen.
Glöm inte att smörja in alla skruvar då och då som sitter gängade i aluminium.
Det är inte alltid det går att komma åt att värmar bort skruvarna. Jag brukar använda vacelin som smörj- och som skyddsmedel på skruvar, elkontakter, batteripolerna mm.
GöranJonsson, SXK-Da TK.
Bo Forsberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Bo Forsberg:

Tyvärr, Peter L, du har ett problem. Som framgår av Ernsts sammanställning hade jag samma problem för några år sedan. Jag försökte alla tricks, men inget hjälpte. Det blev till att skruva loss hela anläggningen och köpa nya mantågsfötter och -stolpar. De nya fötterna har jag slipat ur litet på insidan så att stolparna går ner utan att det kärvar och varje vår när jag sätter i stolparna smörjer jag in den med vattenfast fett. Men om du skruvar loss fötterna kan du i alla fall pröva att knacka ut stolparna med hjälp av en rörstump i samma diameter innan du åker till tippen.
Bo Forsberg
Lasse (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Lasse:

Har samma problem med rosfria skruv som håller mastfoten på en Scanmar 33. Skruvarna sitter bergfast!
Gjorde en del sökning på Internet och hittad den här sidan som föreslår väteperoxid som tydligen löser aluminiumoxiden utan att angripa aluminiumet själv:

http://www.pfonline.com/articles/090203.html

"The best deoxidizers for aluminum are those based on nitric acid coupled with another oxidizer, such as hydrogen peroxide or sodium bromate.4 Unlike other acids, nitric acid will dissolve aluminum oxide but has very little effect upon aluminum itself."

Jag tänkte göra ett försök. Jag får återkomma när jag har något resultat att presentera.

elisc
Senast inloggad: 2022-07-30 - 13:03

"Ärgen" som man får då man har aluminum i kontakt med rostfritt stål består av aluminumoxid. Den går inte att oxidera mera eftersom det redan är en oxid så alla oxidationsmedel (som salpetersyra eller väteperoxid) har ingen effekt. Det är en mycket stabil oxid. Man kan i princip lösa den i starka syror eller starka baser men det går oerhört långsamt och funkar inte. Däremot kan salpetersyra reagera med de flesta organiska ämnen (t ex trä, plast och hud ) och fräta sönder dem. Då frigörs dessutom nitrösa gaser (kväveoxider) som är giftiga. Så förutom risken att skada ögon och hud så fungerar knappast den här metoden. Föreslår att webbansvarig tar bort det här förslaget till lösning av problemet så ingen frestas att prova.

Ulf Bergenlid (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Ulf Bergenlid:

Som framgår av den citerade engelska texten räcker det ej med enbart väteperoxid. Det skall vara salpetersyra med tillsats av väteperoxid (försiktighet!!!).
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Anders:

Jag hade exakt samma problem, inget lyckades. Provade ALLT, tom coca-cola. Satte till slut stöttan i skruvstäd hemma och värmde på foten med gasolbrännare tills aluminiumet blev grått, vred med rörtång och VIPS, allt lossnade galant. Stöttan kan återanvändas. Efter lite polering blev det som nytt. Monterar alltid med fett numera.

P.s. Stöttan hörde till en pulpit till rattstyrningen. Den hade suttit i 25 år, så jag blev faktiskt förvånad att det gick att få loss.

Mvh
Anders
Curt Norstedt (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-04 - 18:26

Curt Norstedt:

Hej,

Utan närmare kunskap om mantågstöttor och -fästen, vill jag som kemiingenjör varna för ett ovarsamt hanterande av väteperoxid och framförallt salpetersyra. Starkt frätande grejor! Skyddsglasögon och -handskar måste absolut användas. Rikligt med vatten för spolning måste dessutom finnas direkt tillgängligt om olyckan skulle vara framme.

Jag har ögnat som hastigast på Internetsidan utan att finna några uppgifter om koncentrationer och behandlingstider.

Själv skulle jag nog prova hemma innan jag gav mig på båten.