Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-06 - 16:17
Batterifrånskiljare

Thomas Källman:

Skall batterifrånskiljaren bara bryta ut mot förbrukningskretsen eller skall den även bryta så det inte ligger ström tillbaka till generatorns B+

Ove Thorin SXK… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ove Thorin SXK Vk Tekniska kommitté:

Hej Thomas
Det finns för och nackdelar. Om du bryter all ström när motorn går kan generatorn skadas. Jag har färska uppgifter att nya generatorer skall klara detta men inte fått det bekräftat. Låter du strömmen vara kvar till generatorn finns det risker med det också som urladdning och läckströmskorrosion och nackdelen att inte kunna bryta all ström. I båtbesiktningspärmen står att huvudbrytaren skall frånskilja alla förbrukare utom gasvarnare, tjuvlarm, och automatisk länspump samt installationer som behöver kyla. Jag bryter all ström i min båt och får tänka på att inte bryta strömmen när motorn går.
Hälsningar Ove

Olof Nordell FF150 (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Olof Nordell FF150:

Hej!
De kopplingsscheman som finns på Skyllermarks webbsite http://www.skyllermarkspressar.se/ och på Delab Marins http://www.delabmarine.se/ har inte huvudbrytaren kopplad så att ledningen till generatorn bryts.

Fråga till Ove: På vilket sätt kan man få problem med läckström om man följer dessa kopplingsscheman?
Ulf Bergenlid,… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ulf Bergenlid, SXK båttekn.nämnd:

Av säkerhetsskäl bör frånskiljaren bryta allt utom det som nödvändigtvis måste vara anslutet. Det finns också generatorer som drar en liten ström när de står stilla.
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick Pettersson:

Hemsidan www.delabmarine.se är sedan den 17/12 uppdaterad med ett principschema med batterifrånskiljare på bägge batterierna för att helt möta kraven enligt SS-EN ISO 10133. Huvudbrytaren för elcentralen finns kvar! Kan behövas vid ev. felsökning.
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick Pettersson:

Om motorn inte går men batterifrånskiljaren i ledningen upp till B+ på generatorn är "till" så "läcker" de Hitachi-generatorer ström (ca 50mA)som saknar en separat anslutning märkt R. "Boven" är ett internt motstånd som är anslutet till B+ och vars uppgift är att öka den initiala magnetiseringsströmmen till generatorn när motorn startas. Slå ifrån batterifrånskiljarna när båten inte nyttjas!

(Ovanstående med reservation)

Se WEB-boken på www.delabmarine.se för schemor!
Hasse Svedberg… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg medl 284511:

Dick! Jag tror jag frågat förut men inte fått något klart svar.
Frågan är: Vilka nackdelar finns med att kortsluta dioden till belysningsbatterierna, dvs enbart ha en diod till startbatteriet för att undvika överladdning av detta?

Jag har följade uppsättning: Yanmar 8 med Hitachi 25 A , separat TWC med temp och spänningsavkänning på bel-batt (2x75A), separat startbatteri (äldre 75A) samt diod-fördelare. Startbatteriet nära motorn och de två övriga 4 m längre fram.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

Hasse S
Hasse Svedberg… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg medl 284511:

Om jag kortsluter dioden till belysningsbatterierna skulle alltså risken för läckage genom generatorn öka. Min gamla Hitachi är troligen inte avsedd för att jobba mot ett system med diod men inte heller mot ett system som är anslutet när motorn inte är igång (så vitt jag förstår är de gamla Yanmarmotorerna rena bruksmotorer för mindre fiskebåtar).

Om jag motståndsmäter en oansluten B+ till jord vilket motståndsvärde kan jag förvänta mig?

Om jag vill ersätta min generator för bättre laddning, vad har jag då att välja på? Helst skulle jag vilja behålla min TWC som är positiv-ansluten. De "smarta" laddningskretsar som finns internt monterade i generatorer är deras funktion lika den i min gamla TWC?

Hasse S