Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-28 - 17:12
Tvist vid köp av Folkbåt

Bo-Göran Ekevik:

Den 20 augusti i år sålde jag min Folkbåt i trä - byggd-65 på Orust - till en tysk köpare. Båten var enligt mitt förmenande välunderhållen, bl.a. hade jag linoljat allt invändigt 3-5 ggr under 10 år. Nu i efterhand kräver köparen via svensk advokat 5.762 EUR = båtens pris + hamn-, uppställnings- avmastnings- lyft- försäkrings- och hämtkostnader + förstörelse av båten + förlorad arbetsinkomst m.m. Betalar jag inte kommer advokaten att lämna in en stämningsansökan. Köparen hävdar skador/röta på översta bordet på styrbordsidan samt vid för- och akterstäv. Skador som jag inte kände till - men köparen påstår motsatsen - trots att jag knackat med mejsel på varje centimeter under årens lopp. Köparen kom på kvällen den 20.8. och seglade iväg den 21.8. 07.00 utan att ha undersökt/besiktat båten trots min uppmaning. Jag hävdar att han köpt en 42 år gammal veteranbåt till en tredjedel av marknadsvärdet av en fin Folkbåt i Tyskland samt att han helt försummat undersökningsplikten. Vad kan hända i Tingsrätten? Köparen är helt ovillig till förlikning och jag vägrar att betala summan. Tacksam för synpunkter och tips. Bo-Göran Ekevik, medlem nr 763423

kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Många fantastiska köpare har man stött på genom åren, men denna tysk tar nog priset. Vid privatköp har man skyldighet till egna undersökningar. Köparens krav är helt orimliga och om han trots allt är en förnuftig person så hotar han enbart och går inte vidare. Den svenske advokat han anlitar torde på förhand veta att köparen inte har något att komma med och målet i en svensk rätt förloras. För att du ska bli lugnare föreslår jag att du tar en direktkontakt med SXK´s jurist Johan Westman på tel 08-7165481 eller mail johan@westmanlaw.se
Bo-Göran Ekevik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 23:04

Bo-Göran Ekevik:

Här kommer några kompletterande upplysningar i fallet: I köpeavtalet står det: "Das Boot wird in dem Zustand wie besichtigt verkauft." Detta borde väl vara ännu starkare är befintligt skick? Ett skäl till att den tyske köparen försummade undersökningsplikten kan vara - som han uttryckte det - "Jag har en bekant som är träbåtsbyggare och han har elever på skolan som går utan lön, så därför kan jag få utfört arbeten till en billig penning." På tal om frågan om det fanns dolda fel eller ej - jag har läst Johan Westmans svar på tidigare liknande frågor - så torde det väl vara rimligt att anta att den som besiktigade båten i Tyskland hade funnit skador även före leverans. Bo-Göran Ekevik
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 23:04

Johan Westman:

Hej Bo-Göran! Jag beklagar att mitt svar dröjt i juletid. En viktig fråga fråga är vilket kontrakt ni använde. Av vad som framgår var det på tyska och eftersom du skriver att svensk advokat är inblandad så gissar jag att tvisten skall avgöras vid den tingsrätt där du befinner dig. Köparen har av vad du har beskrivit brustit i sin undersökningsplikt. Om vi nu förutsätter att det är svensk rätt som gäller, vilket jag dock inte vet, så måste en köpare kunna visa att felen var av den art att han inte kunde besiktiga dessa innan det att köpet ingicks. Kan han inte det får han heller inte ersättning för följdskador. Huruvida den tyska skrivningen du ovan anger är starkare än befintligt skick låter jag vara osagt, men den nyss nämnda skrivingen talar till din fördel och gör det mycket mycket svårt för motparten att hävda att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Av vad du har berättat tycker jag att du skall stå på dig och inte betala en krona. Det finns tyvärr många jurister som stämmer på lösa grunder med devisen, "en dålig förlikning är fler kronor än noll". Du är välkommen att ringa under helgen, jag lyssnar av min telefon även under ledigheten. 08-716 54 81. MVH! Johan Westman