Hoppa till huvudinnehåll
per berkhuizen
Senast inloggad: 2023-11-01 - 17:50
Rättskydd vs rättshjälp

Per Berkhuizen:

Vad är det för skillnad mellan rättsskydd och rättshjälp? Kan ni förklara begreppen?

Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 23:09

Johan Westman:

Hej, Rättsskydd har du via din båtförsäkring och ger ett ekonomiskt stöd för dig i tvister vid köp eller försäljning av båt. Generellt täcker rättsskyddet 80% av rättegångskostnader upp till ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt kan sägas att vissa fösäkringsbolag har 75 000 kr som maxbelopp och vissa har tre prisbasbelopp (ca 120 000 kr) Rättskyddets innehåll kan variera mellan försäkringsbolagen. Vissa bolag har undantag för om du vid skadetillfället var påverkad av alkohol eller om du på annat sätt har framkallat skadan. En vanlig missuppfattning är att rättsskydd inte gäller även om du har sålt din båt och avslutat försäkringen. Har du sålt din båt gäller rättsskyddet även tvist vid försäljningen. Vissa försäkringsbolag har inskrivet i sina villkor att bolaget under pågående tvist endast undantagsvis betalar ut a conto eller att a conto endast utbetalas var 6:e månad. Innebörden av detta blir att du som försäkringstagare får ligga ute med pengar för ditt ombuds räkningar tills det att bolaget betalar sin andel av rättsskyddet. Dessa typer av villkor har Trygg Hansa, IF och vissa Länsförsäkringsbolag. Rättshjälp Rättshjälp är en skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälpen styrs av dina inkomster. Ett begrepp som används är prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är ett referensbelopp som ofta används när belopp av olika storlekar skall bestämmas av staten. Storleken av beloppet förändras från år till år. Storleken av beloppet styrs av en förordning och är för 2006 39 700 kr. Hälsning Johan Westman Jurist åt Svenska Kryssarklubben