Här kan du förnya ditt internationella certifikat.

Kontakta oss i god tid innan ditt certifikat går ut. 
OBS! Glöm inte att kontrollera ditt passnummer!

Priser för medlem i Svenska Kryssarklubben
- Förnyelse av certifikat 300 kr per ägare, plus 300 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
- Snabbehandling (<2 dagar) plus 250 kr per ägare, plus 250 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)

Priser för icke medlem i Svenska Kryssarklubben, boende i Sverige
- Förnyelse certifikat 750 kr per ägare plus 750 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är icke medlemmar)
- Snabbehandling (<2 dagar) plus 500 kr per ägare, plus 500 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är icke medlemmar)

Inbetalningskort skickas tillsammans med certifikatet med posten.

Leveranstid
Normal leveranstid kan vara upp till 2 veckor efter att alla uppgifter är korrekt insända. Är det låg beläggning kan det gå fortare.
Har du bråttom så rekommenderar vi att du begär snabbehandling. Vid snabbehandling utfärdar vi certifikaten inom 2 vardagar efter att alla uppgifter är korrekta. Observera att snabbehandling kostar extra.

Här kan du läsa mer om internationellt certifikat.