Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelse internationellt certifikat

Kontakta oss i god tid innan ditt certifikat går ut och glöm inte att kontrollera ditt passnummer

Priser för medlem i Svenska Kryssarklubben
- Förnyelse av certifikat 400 kr per ägare, plus 400 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
- PDF-kopia av certifikatet 100 kr.

Priser för icke medlem i Svenska Kryssarklubben, boende i Sverige
- Förnyelse certifikat 1000 kr per ägare, plus 1000 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare inte är medlemmar)
- PDF-kopia av certifikatet 100 kr.

Inbetalningskort skickas tillsammans med certifikatet i original med posten.

Leveranstid
Normal leveranstid kan vara upp till 2 veckor efter att alla uppgifter är korrekt insända. Är det låg beläggning kan det gå fortare.
 

Förnyelse internationellt certifikat
Tex ny motor, nytt motornr
Ägare
Befälhavare (ifylls endast om annan person än ägare)
Med anledning av bestämmelserna för GDPR ber vi er tänka igenom nedanstående frågeställningar gällande vårt arkiverande av era uppgifter i vårt register för certifikaten.


Certifikaten är giltiga i två år och kan förnyas. En förnyelse innebär att ni inte behöver skicka in alla papper igen och
ansöka på nytt, utan bara kan begära en förnyelse till en lägre kostnad.

Då många återkommer efter flera år och vill ha förnyelse är vi föranledda till denna fråga.

När ni väljer att strykas ur registret kommer även era ansökningshandlingar och kopiorna ni har sänt in att förstöras.

OBSERVERA - När ni väljer att strykas ur registret kommer vi inte att kunna skriva ut avregistreringsbevis till er,
som kan behövas om ni säljer er båt utomlands eller till icke-svenska köpare.

Så länge certifikatet är giltigt sparas alla handlingar.

Pdf-kopia av certifikatet (skickas till uppgiven e-postadress)