Hoppa till huvudinnehåll

Extra medlemsmöte 25 mars 2023

Svenska Kryssarklubben kallar härmed till extra medlemsmöte för beslut om ändringar av stadgarna. Alla medlemmar är välkomna den 25 mars kl. 10.00. Medlemsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams och anmälan krävs för att delta på mötet.

Föredragningslista

1.    Val av ordförande och sekreterare att leda för handlingarna
2.    Godkännande av röstlängd
3.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5.    Val av två rösträknare
6.    Fastställande av dagordning
7.1  Förslag väckt av styrelsen, ändring av föreningens stadgar
7.2. Omval av auktoriserad revisor, Bengt Beergrehn och dennes suppleant Kerstin Hedberg
8.    Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär
9.    Mötet avslutas

OBS! För att delta på det extra digitala medlemsmötet behöver du anmäla dig innan så att vi kan mejla en länk till mötet till dig. 
Du måste vara inloggad när du ska anmäla dig (och rösta på punkt 7.1 och 7.2). Har du inte loggat in tidigare börjar du med att aktivera ditt webbkonto här.
(För att aktivera ditt webbkonto behöver du ange ditt medlemsnummer och din e-postadress)

>> Anmäl dig till extra medlemsmötet här! <<


Du kan redan nu avlägga din röst för punkt 7.1 och 7.2 i föredragningslistan (inloggning krävs).

>> Rösta här! <<


Här kan du läsa:
Förslag till nya stadgar, efter beslut på årsmöte 19 november 2022.
Årsmötesprotokoll, 19 november 2022.
Nuvarande stadgar, från 17 mars 2018.
Jämförelse nya stadgar och nuvarande stadgar


Kallelse till extra medlemsmöte publicerad 2023-01-25