Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer

Hamn & Farledskommittén
Representant Hamn&Farledsnämnden riks:
Fredrik Bjurbo
Biträdande: Stefan Engström

Även:
Gävle:

Fredrik Bjurbo

Lasse Widén
Andreas Tagesson
Patrik Fredriksson
Johan Elemyr

Johan Johansson
Göran Börjesson
Lars-Olov Ehn
Andreas Tagesson
Hasse Lundborg
Per Sörell
Anders Sörell
Robert Wahlberg
Benjamin Wasniowski
Roland Åkerblom (arbetsbåt Gävle)
Solf/Håkan Sundberg (arbetsbåt Gåsholma)
Johan Boussard (arbetsbåt Hållnäs)

Söderhamn:
Stefan Engström
Mats Björndahl
Tord Kvartsén
Kent Landell

Hudiksvall:
Nilserik Grip
Bosse Bladh
Anders Hall
 

Eskaderkommittén
Representant Eskadernämnden riks:
Kenneth Garp, se styrelseinformation

24-timmarskommittén
Representant 24-timmarsnämnden riks:
Mikael Berggren, se styrelseinformation

Även: Fredrik Bjurbo

Information & Marknadsföringskommittén
Representant Infonämnden riks:
Bo Ulfhielm se styrelseinformation

Redaktör Kompassen och Annonser:

Lotta Hildingson

Båtteknikkommittén
Representant Båttekniska nämnden riks:
Stefan Ensgström, se styrelseinformation

Kvinna ombordkommittén
Representant Kvinna ombord nämnden riks:
Susanne Johansson