Hoppa till huvudinnehåll

Eskadrar 2019

Våreskader till Bluesen i Mönsterås

Vi ordnar en eskader i samband med Bluesfestivalen i Mönsterås där eskadrarna från norr och söder strålar samman 31 maj – 1 juni med samling för resp. eskader den 29 maj. Mer utförligt program kommer senare via E-post samt på hemsidan. I år infaller bluesen i samband med Kristi Himmelfärdshelgen och då har de som arbetar några extra dagar att ge på och kan följa med!
För den som önskar finns möjlighet att till en lägre kostnad lämna båten till nästkommande helg i Mönsterås Segelsällskaps klubbhamn ca 4 km från centrum. Kontakta i så fall Anders Evertsson.
Eskaderavgiften är 25:- per person. Betala kontant eller via swish till
070-525 79 36.
Viktigt! Vi samtalar på kanal 77 under färd.
För mer information och program kontakta gärna Per-Åke Magnusson tfn 0480-332 10, 070-525 79 36 eller via E-post: per-ake.magnusson@wsp.com vid start söderifrån. Tommy Larsson tfn 0480-187 05, 070-285 13 01 eller via E-post: tommy@kloc.se vid start norrifrån.
Anmälan senast en vecka innan! Blir det för få anmälningar
kan deleskader ställas in!


Ekenässeglingen
Besök gärna Ekenäs (12 nm söder om Kalmar) vid den årliga Ekenässeglingen för allmogebåtar den 10 augusti. Dackekretsen betalar halva hamnavgiften. För mer information och anmälan senast den 6 augusti kontakta Per-Åke Magnusson, se ovan.

Eskader i Kroatien och Montenegro
I slutet av september 2019 planerar SXK att anordna en eskader i Kroatien och Montenegro.

Den sjätte rikseskadern som 2020 går till Nyborg på Fyn!

Nästa Rikseskader infaller sommaren 2020 och Dacke räknar då med att an-sluta med en grupp. Dags att boka in semestersegling till Danmark 2020!
Under en vecka av andra halvan av juli kommer vi att vara samlade i Nyborgs hamn som blir bas för olika aktiviteter. Både Nyborgs hamn och stad har framfört en mycket positiv inställning till vårt besök och kommer att bistå oss med arrangemanget. Hamnen kommer att upplåta plats till minst 60 båtar. Planering för rikseskadern har påbörjats av eskadernämnden och det kan redan nu utlovas ett digert program med många trevliga programpunkter. Mer information kommer lite längre fram i SXK:s tidning På kryss till rors.
Vi räknar med att besöka många fina hamnar på dit- och hemvägen. Det är alltid fri segling hem från rikseskader men de som vill kan ta sällskap.
Anmälan kommer troligen att släppas på nyåret 2020 i form av ett begränsat antal platser. De olika kretsarna längs Sveriges kuster seglar då tillsammans i grupper på 7-8 högst 10 båtar. Då gäller det att inte hamna i samma hamnar som övriga eskadrar förrän vi når slutmålet.
Kolla gärna att ni har rätt adress anmäld till SXK Riks
så ni blir informerade vid våra utskick.
Målet för tidigare rikseskadrar har varit:
2003 S:t Petersburg, 2007 Stralsund, 2011 Århus, 2014 Tallinn, 2017 Nexö
Per-Åke Magnusson
Eskederledare Dacke