Hoppa till huvudinnehåll

Eskadrar 2019

Den sjätte rikseskadern som 2020 går till Nyborg på Fyn!

Nästa Rikseskader infaller sommaren 2020 och Dacke räknar då med att an-sluta med en grupp. Dags att boka in semestersegling till Danmark 2020!
Under en vecka av andra halvan av juli kommer vi att vara samlade i Nyborgs hamn som blir bas för olika aktiviteter. Både Nyborgs hamn och stad har framfört en mycket positiv inställning till vårt besök och kommer att bistå oss med arrangemanget. Hamnen kommer att upplåta plats till minst 60 båtar. Planering för rikseskadern har påbörjats av eskadernämnden och det kan redan nu utlovas ett digert program med många trevliga programpunkter. Mer information kommer lite längre fram i SXK:s tidning På kryss till rors.
Vi räknar med att besöka många fina hamnar på dit- och hemvägen. Det är alltid fri segling hem från rikseskader men de som vill kan ta sällskap.
Anmälan kommer troligen att släppas på nyåret 2020 i form av ett begränsat antal platser. De olika kretsarna längs Sveriges kuster seglar då tillsammans i grupper på 7-8 högst 10 båtar. Då gäller det att inte hamna i samma hamnar som övriga eskadrar förrän vi når slutmålet.
Kolla gärna att ni har rätt adress anmäld till SXK Riks
så ni blir informerade vid våra utskick.
Målet för tidigare rikseskadrar har varit:
2003 S:t Petersburg, 2007 Stralsund, 2011 Århus, 2014 Tallinn, 2017 Nexö
Per-Åke Magnusson
Eskederledare Dacke