Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

Rabatt på navigationsutbildningar
Dackekretsen har genom samarbete med Sjösportskolan fått möjlighet att erbjuda våra medlemmar 20% rabatt på navigationskurser online/on demand. Det betyder att man läser i sin egen takt - när man vill, var man vill, i 6 månader. Det passar ju bra i coronatider! Se mer information under ”Aktiviteter”.

Det sedvanliga besöket hos Erlandssons Brygga under våren 2021 är inställt pga. coronapandemin.

Inbjudan till digitala aktiviteter under våren 2021

Våra möjligheter att ordna aktiviteter påverkas kraftigt av coronapandemin som gör att vi inte kan arrangera träffar med fysisk närvaro.
Genom samarbete med Blekingekretsen, som har varit mycket tillmötesgående, kan vi bjuda in till några digitala aktiviteter under våren.
Programmet finns under rubriken ”Aktiviteter”.

Kryssarklubbens Dackekrets höll sitt årsmöte lördagen den 14 november kl 16.00 som ett telefonmöte på grund av Coronapandemin

Nedan finns protokollet och samtliga årsmöteshandlingar:

Protokoll med bilagor: Årsmötesprotokoll, Bilaga 1, Bilaga 2

Välkomna till årsmötet 2020: Inbjudan

Dagordning: Dagordning årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse: 
Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsberättelse Hamn och Farled: Verksamhetsberättelse Hamn o Farled 2019-2020

Förvaltningsberättelse: Bokslut 

Revisionsberättelse: Revisionsberättelse

Verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2020-2021

Budget: Budget 2020-2021

Inkomna motioner: Motion

Valberedningens förslag på styrelse och funktionärer: Valberedningens förslag

 


  • Svenska Båtunionen har gett ut ”Råd i coronatider” som kan ge vägledning när du är ute på sjön i sommar. Se bifogat dokument.
  • Nu finns sjökort från Hydrographica i skala 10:10 000 över Kalmars Södra Skärgård. Utprickningen är nu helt färdig. Se mer information under Hamn och farled.
  • Vi har skaffat ett eget Swishnummer till Dacke som kan användas när man betalar för aktiviteter t.ex. årsmöte och föredrag mm, samt när man köper profilprodukter av skattmästaren.
    SWISH                   1232012581
    Ange i meddelandet vem som betalar och vad betalningen avser.
  • Ytterligare en boj har lagts ut i Lindnäsviken så att det nu finns två bojar där.
     

 

Vi har upptäckt ett problem med webbläsaren Chrome när man är inloggad på sxk.se. Webbyrån har rensat cache-minnet och felet är åtgärdat.

Om du har problem med att komma åt tex logga ut och grupperna som finns under ditt namn i inloggningsrutan, behöver du rensa webbhistoriken på din dator för att kunna logga in igen.

Rensa webbhistoriken genom att klicka på de tre prickarna högst upp till höger i din webbläsare.

- Välj sen Historik och Rensa webbinformationen

- Därefter kan du logga in på sxk.se igen