Uppsalakretsen

Senaste nytt

  • Nummer 1 2018 av Nytt från Uppsalakretsen finns redan nu att ladda ner under "Kretstidningen" eller direkt här.

  • Protokoll från kretsens årsmöte finns nu under "Om Uppsalakretsen/Årsmötesprotokoll 2017" eller direkt här.

  • Vårens program är nu klart och finns under "Vårens program 2018" och "På gång".

  • Nya stadgar för Uppsalakretsen har godkänts av Riksföreningens styrelse den 25 oktober 2017 efter att ha antagits av kretsen vid ordinarie årsmöte 3 november 2014. Du hittar dem under "Om Uppsalakretsen/Stadgar" eller direkt här.

5822

En viktig förmån för medlemmar är möjligheten att utnyttja föreningens bojar. För närvarande har  Uppsalakretsen lagt ut och sköter tre bojar. En i Mälaren och två på Roslagskusten.

Uppsalakretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.

Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt VästerMälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Mera information finns under Om Uppsalakretsen

E-post:uppsalakretsen@sxk.se
 

Plusgiro: 17 10 94-6

404

 

5786