Styrelsen i SXK Bottenvikskretsen 2017/2018

Funktionärer med styrelseansvar valda på senaste årsmöte
Ordförande
Ulf Sundström, Strandg. 17A, 931 32 Skellefteå
0910-10 322, 070-347 78 72
e-post: ulfsu at bredband.net
 
Skattmästare
Christer Norberg, Fältjägarv 11A, 931 44 Skellefteå
0910 776676, 070 6261256
e-post: nor at comhem.se
 
Sekreterare
Erik Svedmark, Badstigen 2, 931 52 Skellefteå
070-238 19 95
e-post: e.svedmark at telia.com
 
 
Ledamot
Dan Stenberg, Söderbodan 183, 934 91 Kåge
070-627 04 97
e-post: dan.stenberg at home.se
 
Ledamot
Martin Edberg, Brännlandsv.35, 905 92 Umeå
090-302 00
e-post: martin.edberg at bilinvest.se
 
Ledamot
Åke Adriansson, Faktorsvägen 7, 922 31 Vindeln
0933-611 59
e-post: ake.adriansson at telia.com
 
Ledamot
Mats Åkerström, Lotsvägen 7, 932 31 Skelleftehamn
070-318 83 18
e-post: mats@akerstrom.nu
 
Suppleant
Lars Ulfsparre, Furuögrund 610, 930 47 Byske
0912 40195, 070 5924533
e-post: larsulfsparre at hotmail.com
 
Anders Thylin, Nordlandergatan 7, 931 33 Skellefteå
0910-105 79
e-post: anders at artistkontoret.se
 
Revisorer
Lennart Jonsson
Lars Jonsson