Hamn och farled

Ansvarig / Sammankallande: Lars-Jonny Landström, Hjortronstigen 2B, 931 39 Skellefteå tel: 070 318 42 04 e-post: ljl.5310 at telia.com Ledamöter: Jerker Söderlund, Lars Karlsson, Hans-Olov Danielsson, Anders Thylin

I Bottenvikskretsen finns en Hamn- och farledskommitté.där funktionärerna framförallt arbetar med uthamnen Gåsören och ett antal kryssarklubbsbojar inom kretsens område. Man svarar även på remisser från olika verk som rör båtlivet.

I menyn till vänster finns lite tipps på navigation i våra farvatten