Om Blekingekretsen

Här hittar du information om kretsens funktionärer, stadgar m.m. Se vidare i undermenyn till vänster.

Blekingekretsen bildades 1985 och antalet medlemmar i början av 2016 är ca 410 familjer.
(Totalt ca 760 medlemmar inklusive anmälda familjemedlemmar)

Adress
c/o Lars Möller, Orkestergatan 25, 37149 Karlskrona
tel. 0455-270 88, 0706-79 01 88

E-post
blekingekretsen@sxk.se

Plusgiro
59 58 22 - 8

Organisationsnummer
83 56 00-57 70

Årsmöte
Sista söndagen i oktober