Eggegrundskretsens kretsinformation

Kretsinformation

Kretsens verksamhet
Föreningen Svenska Kryssarklubben bildades 1923 och är
världens största båtklubb som drivs utan statliga eller andra
offentliga stöd. Föreningen ska som huvuduppgift stöda
långfärds- och turismseglingar. Vår krets, som är en av
tretton, sysslar med följande verksamheter. Vi ordnar
eskadrar under somrarna. De har ofta ett stort deltagarantal
och de som deltar blir allt fler och fler.

Vi ordnar träffar under olika teman under framförallt den
mörkare delen av året. Innehållet försöker vi hålla så
variationsrikt som möjligt. Mening är också att dessa aftnar
ska ge en ökad kunskap hos medlemmarna för att de på ett
säkrare och tryggare sätt kunna vistas på och vid vattnet.

Vår hamn- och farledskommitté lägger ut bojar och märker
ut enslinjer i vårt område. Allt detta för att Ni ska ha lätt
att finna trygga och säkra hamnar. Vi har en mycket god
täckning från Björns fyr i söder upp till Hudiksvall i norr.

Utbildningar i navigation har vi när intresse finns hos
medlemmarna.

Vi försöker varje år ordna med någon form av festlighet.
Antingen i samband med årsmöte, sjösättning eller på annan tidpunkt.

Vår kretstidning Kompassen kommer ut med tre nummer
varje år. I den kan man läsa om alla våra aktiviteter och
även små reportage om sådant som hänt i kretsen.

24-timmarsseglingar står naturligtvis på programmet varje
sommar.

Ja, detta var något om vår krets. Om du inte är medlem
redan så önskar vi dig förstås välkommen som en hos oss,
om du själv vill, vågar och kan.

Styrelsen