Hamn & Farled

Vår Hamn och Farledskommitté arbetar med att förbättra förutsätt- ningarna för ett säkert sjöliv i västra Mälaren genom att utarbeta navigationsanvisningar och seglingsbeskrivningar och att anordna kompletterande utmärkning till hjälp för navigeringen i området.

1385 Ansvarig för vår Hamn och Farledskommitté är:
  Ingvar Jonsson
  Laxöringsgatan 7
  723 49 Västerås
  Tel. 021 - 80 33 77

   jansson-jonsson@spray.se
 


Sjökortsrättelser hittar du i menyn till vänster...


 

 

Har Du synpunkter på Hamnar, Farleder eller Grund - maila till

jansson-jonsson@spray.se