Eggegrundskretsens Hamn & Farled

Hamn & Farled

Ansvarig:
Fredrik Bjurbo

Tel: 0722 036 643
Email: fredrik.bjurbo(at)afconsult.com

Vad är och gör Hamn och Farledskommittén (HFK) ?

Våra bojar

Eggegrundskretsens Hamn och Farledskommitté består av en styrelseledamot (undertecknad), som också är kretsens representant i Kryssarklubbens Hamn och Farledsnämnd, samt ett antal av hamn och farledsjobb intresserade medlemmar.

HFK´s uppgift är att rekognoscera fina naturhamnar, farleder och ankarplatser, lägga ut kryssarklubbsbojar och underhålla dessa samt sätta upp enslinjer för att underlätta insegling. Bojar, enslinjer och prickar är normalt i drift mellan 15 maj och 15 september.

HFK producerar också enkla men tydliga hamn och farledskisser med beskrivningar av såväl position som faciliteter i naturhamnarna.

402

 

Från Hudiksvall i norr till Björns fyr söder om Gävle sköter HFK om 25 bojar på 19 olika naturhamnar där det på flera ställen även även finns bergöglor. På 8 av dessa platser finns sammanlagt 13 enslinjer som underlättar insegling.

 

 

403

 

Vi ansvarar även för 2 inseglingslinjer till den fina krogen Axmar Brygga, totalt således 15 enslinjer på 9 ställen. Vi har också prickar in till bojen vid Iggön.På Granskär har vi tillsammans med SK Surfing vår fina Gästhamnsbrygga med ett stort antal akterförtöjningsbojar