Händelser på Gåsören

                       2001

Isens framfart över Gåsörens pir 2001-05-03

1783  1784

 

 

 

1785 1786 1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

                      

                           2003

Inför fyråtertändningen 16 augusti 2003.

Dessa 7 bilder är tagna av Norran pressfotograf Roine Sandlén och publiceras med fotografens tillstånd.

1788 1789  

 

 

1791 1792

 

 

 

1793  

 

              

 

 1795

1794

Här följer Thomas Hedmans tal vid återtändningen:

Skelleftehamn 2003-08-16

Återtändning av G:a Gåsörens fyr som Occas fyr ( tillfällig )

Gamla Gåsörens fyr uppfördes 1881, tändes den 13 augusti 1881. Som första fyrvaktare antogs Carl Svensson och sjunde och sista var Oscar Edvard Svenonius, år 1921. Fyren hade en fotogendriven fyrapparat av 4:e ordningen storlek ( 500 mm diameter ) med vitt ljus av tre olika karaktärer.                                                                                                              Lysvidden var 11,5 nautiska mil ( 21 km ) , ljusstyrkan angavs till 600 Heffnerljus. Fyren var då i drift mellan 1 augusti till 15 november eller om vädersituationen tillät, fram till 1 december. Den var i drift mellan åren 1881 till 1921 då den ersattes av den modernare och högre nya Gåsörens fyr, 50 meter väster ut.                                                                                         Linsen som vi nu monterat är av 6:e ordningens storlek, har en brännvidd av 150 mm och en diameter av 300 mm. Fyren återfår inte sin gamla karaktär på grund av att avståndet mellan dom båda fyrarna bara är 50 meter, utan återtänds som en Occas fyr med en lysperiod av 10 sekunder ( 8 sek ljus och 2 sek mörk ) lysvidden blir cirka 5 nautiska mil och lyshöjden 11 meter.

Att vi idag är ute på ön Gåsören och också är ägare till både fyr och lotshus ska vi tacka många av våra medlemmar och speciellt Lilian Lundmark och hennes avlidna make Tage, som var vår hedersordförande fram till han lämnade oss år 2000. Tage lyckades 1985 få till stånd att vi fick arrendera fyrhuset och år 1992 fick vi möjlighet att köpa fastigheterna av Statens Fastighetsverk

År 2001 byggnadsminnesförklarades fyrhuset, stenkällaren, uthuset med vedbod och afträde.

Maria Appelstam-Häll på Skellefteå Museum har varit till stor hjälp vid renoveringen av fyrhuset.

Första kontakten för att få till stånd en återtändning togs den 21 januari år 2001. Kontaktpersoner hos Sjöfartsverket har varit trafikområdeschefen Sven Haneborn och hans ställföreträdare Mikael Pesula.

Lokalt på Skellefteå lotsplats har framför allt Anders Jannesson varit till stor hjälp.

Från Svenska Fyrsällskapet har vi fått råd och stort stöd av Esbjörn Hillberg, Dan Thunman och Magnus Rietz. Kryssarklubbens Skelleftekrets har allt sedan återtändningsprojektet startade varit medlem i Sv. Fyrsällskapet.

Stort tack till Christian Lagerwall på Sjöfartsverket i Norrköping som gjort det möjligt för oss att låna en fyrlins till vår fyr.

Och till sist vår egen nestor i hamn och farleds kommittén, tack Lars-Jonny Landström för ditt stöd.

Nu i dag så skall vi åter tända fyren och kanske det är dags att återinföra en fyrvaktare på ön, efter att den saknat en sådan i 82 år.

Thomas Hedman

 

1796 Ordf. Hans Burman informerar om aftonens och kvällens program

 

 

1797 Sjöfartsverkets repr. lotsen Björn Danielsson överlämnar tillståndet att återtända g:a Gåsörens Fyr till Thomas Hedman.

 

 

 

1809 Förberedelser pågår

 

 

1799 Nu tänder vi strax......

 

 

 

 

1800 Ljus i fyren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801 Fyrvaktare på trappan igen efter 82 år!

 

 

 

 

1802 Kryssarklubbens framtid...

 

 

1803 Det börjar skymma...

 

 

1804 Ljusa - funderingar?

 

 

1805 Från ovan .....

 

 

1806 Anländande besökare

 

 

1807 Skymning

 

 

1808 Nattsegling

 

 

Ovanstående bilder är fotograferade av Johnny Lindbergh

-------------------------------------------------------------------------------------

 

                      2004

25 augusti 2004

1823 1824 1829 1830 1831 1825 1826 1827 1828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                      2005

Fyrar i nattens mörker, oktober 2005

1832 1833 1834 1835 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparation av hamnen 6 december 2005

1837 Kassunen sjösatt

 

 

 

 

 

1838 Projektledare Stellan H.

 

 

 

 

 

1839 Kassunen på väg

 

 

 

 

 

1840 Alla ska nog inte till Gåsören idag....

 

 

 

 

1841 Gåsörens hamn kl.09

 

 

 

 

 

1842 Snart i rätt position

 

 

 

 

 

1843 Bogserbåtsskepparen Thomas W.

 

 

 

 

1844 Allt enligt planerna ..... hittills...

 

 

 

 

 

1845 Vattenståndet är inte till vår fördel idag.

 

 

 

 

1846 Fyllnadsmaterial till kassunen

 

 

 

 

 

1847 Kassunen måste lyftas på plats

 

 

 

 

1848 Kassunen äntligen på plats

 

 

 

 

 

Hamnreparationerna fortsätter 22 december 2005

1850 Bogserbåt och pråm på plats igen

 

 

 

 

1851 Morgonen gryr

 

 

 

 

 

1852 Vy från vår egen fyr

 

 

 

 

 

1853 Kassunens kajdäck lyfts på plats

 

 

 

 

1854 Kassunens kajdäck lyfts på plats

 

 

 

 

1855 1856 1857 1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André J, Stellan H och Anders K från Tekniska Kontoret.

 

 

 

1859 Kajdäcket fixeras med hjälp av armeringsjärn.

 

 

 

 

1860 Sprängsten läggs också efter denna pirarm

 

 

 

 

1861 Första båten i den återuppståndna hamnen blev kommunens arbetsbåt Örjan.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

                       2007

 

Majaktiviteter

Foton fr. gamla hemsidan (9 bilder)

1862 30 maj hade Gåsören besök av SXK-Riks.

Sjöräddningsbåten ordnade transporten.

 

 

 

1863 Uppställning för fotografering.

 

 

 

 

 

1864 Några av kretsens styrelseledamöter och funktionäer hade ett möte med SXK:s riksordförande Claes Grönberg, Styrelseledamoten Kjell Olsson samt kanslichefen Per Berkhuizen

 

 

26 maj var det arbetsdag på Gåsören. 

1865  Anders och en dykare.

 

 

 

 

1866 Jonas och Elin målade bastun

 

 

 

 

 

1867 ....och kättinga, dom finns på botten....

 

 

 

 

1868 Thomas målade vitt på pirarna

 

 

 

 

 

1869 Ulf fixade grillringarna

 

 

 

 

 

1870 Fyrstugan i aftonsol

 

 

 

 

 

 

Säsonginvigning 16 juni

1871 Några beundrade utsikten

 

 

 

 

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1872 och inspekterade fyren

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1873 Andra grillade

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1875  Det blir nog gott, det här!

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1876 Hamnbild.

Här följer ett antal sådana

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1877

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1878

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1879

 

 

 

Foto Ulf Bergqvist

 

1880

 

 

 

Foto Ulf Bregqvist

 

1881 Nya hamnen, sedd från land

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1882 Gåsörens nya fyr i aftonsol

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1883 Hamnen och nya fyren

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1884 Hamnen ur en annan vinkel

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1885 Just det! Välkommen till Gåsören

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1886 Kryssarklubbare som väntar på att festen ska börja.

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1888  Kretsens framtid....

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1889 Festdeltagare

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1890 Ännu fler festdeltagare

 

 

 

Foto fr. gamla hemsidan

 

1893 God mat

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1895 Man äter och äter

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1896 Gott

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1897

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1898 Sparbanksstiftelsens ordf. Lorents

 

 

Foto Eva Burström 

 

1900 Kretsens ordf. Hans

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1901 Sparbanksdirektören överlämnar en check till kretsen

 

 

Foto Eva Burström

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                   2008

Surströmmingsfest 23 augusti

Foto Ulf Bergqvist (5 bilder)

1904 1905 1906 1907 1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

                  2009

Grillfest 4 juli

Foto Eva Burström (6 bilder)

1909 I väntan på grillvärme

 

 

 

 

 

1911 Mmmmm, ser gott ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912 Bör räcka.... vi är ju inte så många.

 

 

 

 

1913 Reserver...

 

 

 

 

 

1914 Alla plockar för sig...

 

 

 

 

 

1915 å kryper sedan in i skydd i Sjöboden.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                     2011

Året vi bytte fasad på lotsstugan

28 maj arbetsdag

1916 Nedtagning av gamla panelen har påbörjats.

 

 

 

Foto Eva Burström

1917 Det var alltså ett falurött timmerhus tidigare

 

 

Foto Jan Burström

 

1918 Fönsterjobbare Lars

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1920 Skrapare, Lars och Tommy

 

 

 

Foto Jan Burström

 

1921 Målare Solveig

 

 

 

Foto Eva Burström

 

1923 Koncentration

 

 

 

 

 

 

 

Foto Jan Burström

 

1924 Eva målar knutbräder

 

 

 

Foto Jan Burström

 

1925

 

 

 

Foto Jan Burström

 

15 juni besöktes Gåsören av Tom Risberg ledamot i SXK-riksstyrelsen

1927 Fasaden är nu bytt

 

 

 

Foto Jan Burström

 

1928 Tom och Eva tittat in i fyrstugan

 

 

 

Foto Jan Burström

 

14-15 augusti

9 bilder (foto Eva Burström)

1929 Det skymmer

 

 

 

 

 

1930 2 lysande fyrar, en knutlampa och några fönsterlampor.

 

 

 

 

1931 Det är vackrast när det skymmer....

 

 

 

 

1932 Olika färdmål

 

 

 

 

 

1933 Ett av öns propra dass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934 Ett till..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936  Hamnehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Hamnen. I bakgrunden syns Rönnskärsverken.

 

 

 

1937 Ljust och fräscht sovrum i lotsstugan

 

 

 

 

1939 Sovrum i gammal stil i fyrhuset.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                                 2013

                               Ö-rock  10 juli

Bilderna från evenemanget är tagna av  Kenneth Bergström(5st).

 

 

3086

 

 

 

 

 

3087

 

 

 

 

 

3088

 

 

 

 

 

3089

 

 

 

 

 

3090

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

             2014

Ö-rock, en magnifik föreställning en helt sagolik kväll i juli. Cirka 300 besökare kom i cirka 100 båtar.

Dessa 4 bilder är tagna av Ulf Bergqvist

3475 3476 3477 3478