Hoppa till huvudinnehåll

SXK Bottenhavskretsen - Verksamhetsplan 2018/19

Kretsen har som uppdrag att värna miljö och natur samt uppmuntra till båtfärder i närmiljön och till långfärder längs våra kuster. Förutom sociala arrangemang för medlemmarna så är verksamheten främst knuten till de två uthamnarna på Kattskär, i Tynderösundet, och på Lill-Lubban, vid Galtström.
De “Blå SXK-bojarna” är också ett viktigt inslag i hela SXKs verksamhet. Inom Bottenhavskretsens kuststräcka, ca 30 mil, finns sammanlagt sex blå bojar - från Kuggören till Skagsudde.

Aktiviteter

Socialt

Kretsen planerar att upprepa årets besök/träff i Häggvik även nästa år. Den 6-8/7 kan vara lämpliga datum att planera in tillsammans med hamn- föreningen i Häggvik, Nordinggrå, för en SXK träff med aktiviteter i hamnen och middag på Mannaminne. En eventuell avstickare längre upp i Ångermanälven, till Sandslån, för att besöka High Coast Destillery och avsmakning av deras whiskey kan bli aktuell. Ett besök hos Härnö Gin vore heller inte fel. Under höst/vinter planeras ett par föreläsningar och i januari en kurs under rubriken “Kasta Loss” som inspirerar till att på egen köl ges sig ut på de stora haven. “Kasta loss” arrangeras i Sundsvall den 19/1 2019.

Uthamnar

Översyn, utläggning av bryggor, landgångar, bojar, kättingar, boj och bryggstenar m.m.
Kontroll och utbyte av brygg-badstegar.
Se över och åtgärda torr toaletter, bastu m.m.

Städa hamnområdet, röja sly och hugga ved.
Boka dykare, kontroll av servicebåt.
Fortsatt renovering och påbyggnad av brygga vid Lill Lubban.

Svajbojar

Samtliga svajbojar, kontroll och översyn.
Planerad justering av läge på bojsten vid Ulvöhamn
Under året planeras ytterligare tre blå bojar - en vid Sanna på Brämön, i samband med att Statens fastighetsverks hanterar den utrangerade kajen vid Sanna.
Kretsen ska undersöka möjligheterna att även placera en blå boj i Söråkersviken, på Åstön, och en boj i Tynderösundets utlopp mot Åvikebukten .

Farled

Översyn och utläggning av farledsprickar in till Kattskär.

Projekt

Kretsen avser att ansöka särskilda medel från SXKs utnyttjande av “återbäring “ från Svenska Sjö i syfte att göra en Sonarundersökning, noggranna undervattensmätningar, av farleden in till Kattskär, från väster.
SXK är den intressent som är mest beroende av att inseglingsdjupet är tillräckligt stort för de vanligast förekommande fritidsbåtarna. Vid lågvatten hindras redan idag ganska många båtar från att ta sig in till Kattskär. En
kartläggning av farledens djup och av vilken karaktär de uppslammade muddermassorna är, kan vara SXKs input för att starta upp ett större projekt.

Uppgrundningen av Tyderösundet har eskalerat kraftig under senaste tio åren och sundet är i stort behov av muddring - för en djupare farled och för att skapa en större genomströmmning av havsvatten genom sundet.

Det finns ett antal intressenter i ett sådant stort muddringsprojekt, allt från hembydsföreningar, markägare, naturintressen, kommun, Länsstyrelse och EU samt SXK Bottenhav, vilka behöver komma tillsammans för att åstadkomma en konkret åtgärd som öppnar upp sundet.

Sundsvall 2018-09-13

 Frank Arnoldsson,

Ordförande 

SXK Bottenhavskretsen