Hoppa till huvudinnehåll

Om Hamn- och farledsnämnden

Hamn- och farledsnämnden har till uppgift att samordna verksamhet vad gäller bojar, ut- och naturhamnar, vissa farleder mm. Nämnden består av en representant från varje krets som också svarar respektive krets hamn- och farledsverksamhet.

Kontaktpersoner i kretsarna 2020/2021

Krets

Kontaktperson

Telefon/E-post

Ordförande

Kjell Pernestål, Uppsala

076-930 46 90, hamnofarled@sxk.se

Blekinge

Mårten Dunér , Trensum

072-720  12 99, marten.duner@telia.com

Bottenviken

Lars-Jonny Landström, Skellefteå

070-318 42 04,  ljl.53101@telia.com

Bottenhavet

Håkan Östberg, Söråker

070-339 05 92, nakoostberg@gmail.com

Dacke

Hans Martinsson, Kalmar

076-804 32 38, hans@martinsson.cc

Eggegrund

Niklas Nilsson, Gävle

072-143 14 22, Niklas.b.nilsson@gmail.com

S:t Anna

Mikael Garstad, Norrköping

073-398 74 01, micke.garstad@icloud.com

Stockholm

Håkan Olofsson, Stockholm

070-247 88 81, hakanolofsson@telia.com

Sörmland

Leif Eriksson, Nyköping

070-209 17 82, leifhanseriksson@gmail.com

Uppsala-Roslagen

Jan Elfstedt, Uppsala

070-597 12 48  info@elfstedts.se

Väner

Jörgen Sundin, Mariestad

070-514 09 29, jorgen@sundins.eu

Västkusten

Erling Pedersen, Göteborg

031-690069, vastkustkretsen@sxk.se

Väster Mälaren

Ingvar Jonsson, Västerås

070-659 77 98, jansson-jonsson@spray.se

Öresund

Anny Nilsson, Malmö

070-591 61 68, anny-nilsson@telia.com

Bojskisser, adjungerad

Erik Nyström, Järfälla

070-632 66 47, erik-nystrom@telia.com 

Adjungerad Leif Hedman, Saltsjö-Boo 070-824 54 50, leif.hedman@neptun.se