Hoppa till huvudinnehåll

Kretstips Tvegölja

För den som seglar ost- eller västvart i området mellan Verkö och Tjurkö strax öster om Karlskrona kan det kanske vara bra att ha ytterligare en väg, utöver de prickade att välja på. Inte för att den ger någon stor vägvinst utan därför att den kan vara avgörande för om man behöver göra något slag eller ej vid bidevinsegling.

Om vi antar att vi kommer västerifrån och har passerat Godnatt ska vi söka upp den gröna styrbordspricken som ligger rakt öster om Getaskär. Ca två kabellängder öster om den finns en liten, men ganska hög ö (klippa) utan namn i sjökortet. Håll den ganska nära om babord och tag sikte på norrsidan av nästa ö ostvart. Gå så nära som möjligt med hänsyn till tremeterskurvan. När vi har den tvärs om styrbord tar vi sikte på Säljös sydligaste udde och passerar på så sätt mitt emellan de två grunden syd Tvegölja respektive nord Toranacken (på sjökortet utmärkta med bränningar fast sjön sällan bryter över dem). Den lilla extra krumeluren vi gjorde mellan de båda namnlösa skären tjänar två syften: Dels håller vi reda på var vi är i förhållande till de båda ytterligare grunden vi passerar på ganska nära håll. Dels får vi ett bättre utgångsläge när vi ska passera grunden vid Tvegölja och Toranacken.

Kommer vi österifrån går det till på samma sätt fast tvärt om.

Per Carlsson