Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av oljeblandat slagvatten

Häll inte ut oljeblandat slagvatten i havet.
Spillolja betraktas som miljöfarligt avfall och skall följaktligen tas omhand som sådant.

Ös eller pumpa upp det oljeblandade vattnet i en plastspann med "fet" yta. Fyll inte spannen mer än till max två tredjedelar. Är det mycket olja kan man skumma av det mesta på vanligt sätt.
Luta sedan spannen så mycket att det inte rinner över. Snurra spannen några varv. Oljan på ytan fastnar nu på spannens insida där en kan skrapas bort eller torkas väck med en trasa. Upprepa tills vattnet är fritt från flytande olja.

Varför en plastspann med "fet" yta? Den feta ytan drar till sig den feta oljan och stöter ifrån sig vatten (lipofil).
Det bästa resultatet får man om med den typ av spannar som murarna använder. Ju fetare yta desto bättre.
Välj spann därefter nästa gång Du köper en ny.

Anders Konow