Hoppa till huvudinnehåll

Barnvänlig badplats - Videskär

Vattendjupet är, utom på norra sidan, bara några decimeter och botten består av fin sand utan gräs och tång. Tack vare det ringa vattendjupet blir vattnet fort varmt trots genomströmningen. Stranden består av klippor och stenar.

Videskär kan endast angöras från norr! Enklast sker angöring från farleden som går från Långören mot Ytterön - Torhamn. Från en punkt strax nordväst om delningen av farleden in till Torhamn går man på en enslinje som man får genom att ha vatten mellan stenen nordväst Videskär (strax öster djupsiffran 0,7 i sjökortet) och nordvästra udden på Videskär. Välj kursen så att Du precis får fritt vatten synligt mellan udden och stenen. Gira babord i god tid före stenen. Håll låg fart och beakta vattenståndet.

En annan möjlighet är att komma från vattnen mellan Öppenskär och Hylteskär och gå söder om Högskär enligt skissen.

Segelbåtar med "måttligt" djupgående kan lägga till på östra sidan av nordvästra udden. Man ligger bra för de flesta vindar utom mellan nord och ost.

Videsk%C3%A4r.JPG

Tack till Anders Konow.