Hoppa till huvudinnehåll

Nya artiklar

En studie av tillförlitligheten av XRF-mätningar på båtbottnar

För att undvika påväxt av havstulpaner, alger och mollusker på båtbottnar målar man dessa med en färg som hindrar påväxt. Tidigare innehöll denna färg ofta tributyltenn (TBT), men på grund av substansens starkt giftiga egenskaper när den läcker ut i vattnet - även vid låga halter - förbjöds denna 1989. XRF-analys har föreslagits som metod för att bestämma om det förekommer höga halter av TBT på båtbottnar. Dock, att använda enbart XRF-metodik för att besluta om sanering av båtbottnar är olämpligt, med tanke på de stora variationerna av mätvärden på samma båt. Det innebär att XRF-tekniken kan missa de båtar som verkligen behöver saneras. En kemisk analys av ett skrapprov är betydligt säkrare och den analysen är standardiserad.
Det här visar en rapport som Svenska Kryssarklubben och Västkustens båtförbund låtit göra.

Läs rapporten här.


HVO100 fossilfri diesel i sjömackar

Nu börjar sjömackar leverera den nya miljövänliga dieselbränslet HVO100 (XTL).
XTL är den internationella beteckningen på bränslet och skall stå på pumpen.
Vi kommer att uppdatera listan så fort vi med er hjälp hittar nya sjömackar med detta bränsle.
I nedanstående länk hittar Du de mackar vi nu känner till samt information om bränslet.
Hör gärna av Dig till någon av oss i Båttekniska Nämnden om Du hittar ytterligare någon sjömack som säljer detta bränsle.


FÖRSUMBARA UTSLÄPP AV KOPPAR FRÅN VÅRA BÅTAR. ANDRA KÄLLOR ÄR KLART DOMINERANDE.

Omfattande mätningar i ett flertal hamnområden i Sverige visar att förekomsten av biotillgänglig koppar inte motiverar en skärpning av regelverket för båtbottenfärger. Snarare behövs en översyn av regelverket för att anpassa det efter dessa nya mätningar.

Läs hela rapporten här.

Ungefärliga utsläpp av koppar till Östersjön per år    Havstulpaner på båtbotten


Gästhamnar på Västkusten

Här finns en länk till en GPX-fil gjord i OpenCPN för nerladdning av information om Gästhamnar på Västkusten, från Torekov i söder till Strömstad i norr, 117 st. I OpenCPN kommer då att visas en klickbar gästhamnsikon med information och länkar till hamnen. GPX-filen kan man lägga i brytpunktsbiblioteket, då går det att redigera varje gästhamn. Om man inte vill visa ikonen måste man släcka varje ikon för sig. GPX-filen går också att lägga som ett beständigt lager, går då inte att redigera men man kan släcka alla på en gång. GPX-filen går också att importera till andra program, sjökortsappar och navigatorer som kan importera GPX-filer. Beroende på program/navigator kommer inte allt att visas, i vissa bara en ikon där gästhamnen är belägen.  

GPX fil med gästhamnar

 

Gästhamnar på västkusten