Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktpersoner och medlemmar i Båttekniska Nämnden

Kontaktlistan uppdateras i enlighet med kretsarnas besked om funktionärer som ansvara för båttekniska frågor. Detta görs efter respektive krets årsmöten eller då någon funktionär byts. Listan är länkad till SXK´s funktionärslista.

Länk till Kontaktlista för båttekniska frågor i BTN och hos kretsarna

Ordförande
Göran Holmqvist
Mobil: 070-761 81 88
e-post: lean.coaching@telia.com

Sekreterare
Lennart Falck
Mobil: 070-750 89 76
e-post: falck.lennart@gmail.com

Ledamot, Blekingekretsen
Per Carlsson
Mobil: 070-821 35 00
e-post: pelle@aspec.nu

Ledamot, Stockholmskretsen
Lars-Åke Berglund
Mobil: 070-42 42 114
e-post: larsakeberg@gmail.com

Ledamot, Öresundskretsen
Olle Svärd
Mobil: 070-456-66-66
e-post: olle_svard@telia.com

Riksföreningens kontaktperson
Vakant

_______________________________________________________

Kretsarnas kontaktpersoner

Utsedda av styrelsen i respektive krets.

Blekingekretsen
Per Carlsson
Mobil: 070-821 35 00
e-post: pelle@aspec.nu

Bottenhavskretsen 
Nils Persson
Mobil:  070-556 69 66
e-post: nils.persson@vikingmedia.se

Bottenvikskretsen
Erik Svedmark
Mobil: 070-238 19 95
e-post: e.svedmark@telia.com

Dackekretsen 
Per-Åke Magnusson
Mobil: 073-805 53 53  
e-post: per-ake@pam-styrkonsult.se

Eggegrundskretsen
Stefan Engström
Mobil: 070-752 66 70  
e-post: steffe.engstrom@gmail.com

Sörmlandskretsen
Stefan Kindeborg
Mobil: 070-471 83 44,
e-post: stefan.kindeborg@gmail.com

S:t Annakretsen
Michael Haag
Mobil: 070-229 77 97
e-post: michael.haag@hotmail.com

Uppsalakretsen
Kurt Sjöberg
Mobil: 070-583 09 04
e-post: kurt@datagate.se

Vänerkretsen
Vakant

Väster Mälarkretsen
Håkan Alnefelt
Mobil: 070-261 66 55
e-post: najad@alnefelt.se

Västkustkretsen
Ove Thorin
Mobil: 0705-72 86 00,
e-post: ove.thorin@telia.com

Öresundskretsen
Olle Svärd
Mobil: 070-456-66-66
e-post: olle_svard@hotmail.com