Hoppa till huvudinnehåll

Säker anslutning av landström

Rev: "Utgiven 2010-08-31". SXK Stockholmskretsens Båttekniska Kommitté genom Magnus Sterky. ISO 13297 är den standard som gäller landström i båtar under det europeiska fritidsbåtsdirektivet (” Recreational Craft Directive”) Standarden finns bara på engelska och är inte helt enkel att tyda i vissa avseende när man vill undvika obalansspänningskorrosion. En grupp med deltagare  från SXK, SBU, Transportstyrelsen (Sjöfartsverket), och Elsäkerhetsverket har därför tagit fram några typkretsschemor  för ändamålet. 

Landströmsinstallationer för fritidsbåtar enligt ISO 13297 (pdf)