Båtförsäkring

5149

Svenska Sjö - Kryssarklubbens egen båtförsäkring

Sedan 1967 ägs och drivs Svenska Sjö gemensamt av landets båtklubbar, där Svenska Kryssarklubben är en av huvudägarna. Bolaget startades som en reaktion på att medlemmarna inte fick det försäkringsskydd man önskade hos de dåvarande försäkringsbolagen. Båtklubbarna tog saken i egna händer och startade sitt eget försäkringsbolag, Svenska Sjö.

Sedan dess har Svenska Sjö legat i fronten vad gäller utveckling av båtförsäkring, i synnerhet det senaste årets utveckling av försäkringsskyddet. Att som medlem vara delägare ger dig dessutom direkta fördelar som du kan läsa mer om nedan.

Ett överskott från verksamheten går tillbaka till klubbar och medlemmar
I Svenska Sjö går 100 % av ett eventuellt överskott till båtförsäkringstagarna och till deras medlemsorganisationer som äger bolaget, för att utveckla medlemsnyttan. Svenska Sjö spelar därmed en viktig roll i utvecklingen av det Svenska organiserade båtlivet. I andra bolag går ett överskott av verksamheten till externa aktieägare.

Resultatbonus för kunder och klubbmedlemmar
Under 2017 delar Svenska Sjö ut 2,4 miljoner kronor i resultatbonus till kunder som är krets eller klubbmedlemmar. Det betyder att du som kund och medlem i Svenska Kryssarklubben kommer att få en reduktion på årets försäkringspremie.

Båtklubbsstödet – Svenska Sjö stödjer det ideella båtklubbssverige
Förra året delade Svenska Sjö ut över 700 000 kronor i stöd till landets båtklubbar, givetvis även till Kryssarklubben och kretsarna.

Båtförsäkring med stora valmöjligheter och omfattande innehåll

  • Den vanligaste försäkringen Hel Medlem har utökats med allrisk och maskinskadeförsäkring, utan premiepåslag.

  • Den mest omfattande försäkringen Hel Plus, en försäkring som inte har åldersavdrag för de flesta komponenter vid delskada samt att den ersätter med fast överenskommet försäkringsvärde vid totalförlust.

  • Självriskbonus för varje skadefritt år

  • Spårsändare ger rabatt

  • Stor valfrihet att välja självrisknivå och möjlighet att påverka premien

  • Från 1 mars 2017 förbättras rättskyddet i Hel Medlem och Hel Plus för tvister som rör köp och försäljning av båt. Maxersättningen fördubblas till 6 prisbasbelopp och självrisken maximeras till 20 000 kr.Syftet är att göra det tryggare att köpa och sälja båt  för dig som är medlem

Kompetent Skadereglering
Under 2016 var hela 89% är mycket nöjda med hur Svenska Sjö hanterar en skada.  Det är vi på Svenska Sjö mycket stolta över och en trygghet för dig om oturen skulle vara framme. 

-Testa räkna premie du också!
Du som klubbmedlem får 10% rabatt på premien och 10% rabatt för nautisk kompetens. Kontakta gärna Svenska Sjö för fri försäkringsgenomgång. Över 13% fler nya medlemmar har valt Svenska Sjö och om du väljer att teckna försäkring i Svenska Sjö utgår dessutom
100kr i klubbstöd till din SXK-krets.

För mer information >> klicka här >> eller ring oss på 010-490 49 00 för en försäkringsgenomgång.

 

 

Publicerad 2016-02-17, senast uppdaterad 2017-03-16