Avbeställningsregler

BETALNINGSVILKOR OCH AVBESTÄLLNING SEGLARLÄGER MALMA KVARN, FÖRUTOM KONFIRMATIONSLÄGRET
Inbetalningskort på resterande lägeravgift erhålls närmare lägerstart, efter det att vi mottagit din anmälningsavgift (1 500 kr + ev. avbeställningsskydd 200 kr). Anmälningsavgiften skall betalas senast 7 dagar efter att anmälan är utförd. Anmälningsavgiften räknas in i lägeravgiften men betalas inte tillbaka vid avbokning. Utebliven betalning gäller inte som avanmälan, för avanmälan kontaktas kansliet skriftligen.

Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före det aktuella lägrets första dag återbetalas hela lägeravgiften exkl. anmälningsavgiften (1 500 kr).  Vid avbeställning senare än som ovan angivits men tidigare än 30 dagar före det aktuella lägrets första dag, har SXK rätt att tillgodoräkna sig 50 % av lägrets hela pris.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före det aktuella lägrets första dag, har SXK rätt att tillgodoräkna sig lägrets hela pris.

BETALNINGSVILKOR OCH AVBESTÄLLNING KONFIRMATIONSLÄGRET
Inbetalningskort på resterande lägeravgift erhålls närmare lägerstart, efter det att vi mottagit din anmälningsavgift (3 000 kr + ev. avbeställningsskydd 200 kr). Anmälningsavgiften skall betalas senast 7 dagar efter att anmälan är utförd. Märk betalningen med elevens namn och "Konfirmationsläger och år" Anmälningsavgiften räknas in i lägeravgiften men betalas inte tillbaka vid avbokning. Utebliven betalning gäller inte som avanmälan, för avanmälan kontaktas kansliet skriftligen.

Vid avbeställning tidigare än 180 dagar före det aktuella lägrets första dag återbetalas hela lägeravgiften exkl. anmälningsavgiften (3 000 kr).                                                  

Vid avbeställning senare än som ovan angivits men tidigare än 90 dagar före det aktuella lägrets första dag, har SXK rätt att tillgodoräkna sig 50 % av lägrets hela pris.

Vid avbeställning senare än 90 dagar före det aktuella lägrets första dag, har SXK rätt att tillgodoräkna sig lägrets hela pris.

OM ELEVEN BLIR SJUK ELLER ÅKER HEM UNDER LÄGRET
Om eleven blir sjuk under lägret och behöver avbryta sin lägervistelse, har vi inte möjlighet att betala tillbaka några pengar. Se över vad som gäller i er hem- och reseförsäkring.

BETALNINGSVILKOR OCH AVBESTÄLLNING KRYSSIS DAGLÄGER SAMT ASPIRANTLÄGRET
 Vid avbeställning av Kryssis läger och aspirantläger som sker före 1 juni (året för lägret) återbetalas hela lägerpriset bortsett från en avbokningsavgift på 500 kr.
Vid senare avbokning återbetalas ingen avgift.

Vid avbeställning av återträffar och Kryssis helgläger återbetalas hela lägerpriset bortsett från en avbokningsavgift på 300 kr.

OM AVBESTÄLLNINGSSKYDD
I lägerpriset ingår inte avbeställningsskydd. Om eleven markerat att avbeställningsskydd önskas debiteras detta (200 kr). Med undantag för kostnaden för själva avbeställningsskyddet är då eleven skyddad mot avbeställningskostnader. Avbeställningsskyddet gäller vid avbeställning på grund av dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar eleven själv, hans/hennes maka/make, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken eleven sammanbor under äktenskapsliknande former. Vid avbeställning skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det undersöknings datum framgå, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra lägret. Avbeställning skall göras så tidigt som möjligt före lägrets första dag. Läkarintyget skickas till Svenska Kryssarklubbens kansli.