Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraftverk till havs kan hota sjösäkerheten för fritidsbåtar

Generalsekreterare Svenska Kryssarklubben Fredrik Norén
Fler och fler vindkraftverksparker till havs planeras runt Sveriges kuster, varav många i södra Sverige. Redan finns ett antal i drift. Men ingenstans analyseras hur parkerna påverkar sjösäkerheten för fritidsbåtar, trots att parkerna innebär betydande säkerhetsrisker. Nu är hög tid att detta görs och att vi båtorganisationer får möjlighet till dialog tidigt i planeringsprocessen. Det anser Svenska Kryssarklubben, som kommer ta upp frågan på sitt årsmöte som föreningen håller i Malmö den 4 december.

- Parkerna påverkar kraftfullt miljön för det rörliga friluftslivet till sjöss där tiotusentals vistas i båt, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben med 41 000 medlemmar i hela Sverige.

Enligt senaste båtlivsundersökningen finns över 800 000 fritidsbåtar i Sverige.

- Vi har själva tittat på några havsvindkraftsparker och kan konstatera att ingående säkerhetsanalyser avseende fritidsbåtar saknas. Vi vill att fritidsbåtar ska inkluderas, precis som fartyg, som parameter för riskanalyser i underlaget för miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftsparker till havs, fortsätter Fredrik Norén.

Svenska Kryssarklubben och systerorganisationerna Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet representerar drygt 300 000 medlemmar. De säkerhetsrisker vi tillsammans identifierat är:

  • Svårigheter vid räddningsinsatser. Om en fritidsbåt får motorhaveri eller av andra orsaker driver in i en vindkraftspark, blir det svårt att bistå med räddningshelikopter eller räddningsfartyg i en park. Vid räddningsinsatser när en helikopter letar efter en förolyckad eller när en person behöver räddas genom att vinschas upp är normalhöjden cirka 30 meter mellan båt och helikopter.
  • Ett stort område blir ett hinder för att söka skydd från öppet hav mot land vid hårt väder. Vi båtorganisationer vill att man undersöker möjligheter att upprätta korridorer för fritidsbåtar genom vindkraftsparkerna.
  • Elektroniska navigationshjälpmedel kan påverkas. De flesta fritidsbåtar har idag, speciellt de som ger sig ut längre ut på haven, avancerade elektroniska navigationshjälpmedel. De är viktigt att fastställa att dessa inte riskerar att störas ut eller ge felaktiga signaler i närheten av parkerna och/eller kabeldragningar.
  • Viktiga naturhamnar ur säkerhetssynpunkt för fritidsbåtar får inte få ankringsförbud. Vi vill att man tar hänsyn till naturhamnar så att dessa inte riskerar få ankringsförbud på grund av kabeldragningar till vindkraftsparker.
  • Viktigt med samordning av parkerna. Vi har sett att många parker planeras, en del i närheten av varandra såsom i Kalmarsund, vilket betyder att många kvadratkilometer av vattenområden som trafikeras av fritidsbåtar påverkas och i princip blir ofarbara.

Södra Sverige anses mest lämpat för vindkraftverk

Det är i Skåne som de mest vindenergirika områdena finns. Södra Sverige anses passa ypperligt för havsbaserad vindkraft, då det finns både goda vindförhållanden och närhet till förbrukningscentra.

Den största vindkraftsparken i Skåne idag är Lillgrund i södra Öresund. Den står för nästan 60 % av elproduktionen från vindkraftverk till havs. I Öresund finns även flera vindkraftsparker; en utanför Köpenhamn och en utanför Landskrona.

Ytterligare två parker har fått tillstånd att byggas: Kriegers Flak i Östersjön söder om Trelleborg, 128 vindkraftverk, samt Taggen på gränsen mellan Blekinge och Skåne län, Sölvesborgs och Kristianstads kommuner, 60 – 83 vindkraftverk.

Vidare har 3 parker fått tillstånd att byggas i områden som skåningar gärna seglar/åker båt i, nämligen: i Kattegatt - Stora Middelgrund 50 verk, samt i Blekinge/Kalmar – Trolleboda 30 verk och i Kalmar sund – Utgrundet II 24 verk. Ytterligare 2 varav en stor park i Karlskrona/Hanöbukten med 500 – 700 verk har sökt tillstånd – Blekinge Offshore samt Kattegatt Offshore utanför Falkenberg, 50 verk. Vidare diskuteras ytterligare utbyggnad av havsbaserad vindkraft på såväl den svenska som danska sidan.

Per Tistad

- Våra medlemmar i Skåne och Öresundsregionen, cirka 1 600, kommer märka av vindkraftverksparkerna till havs. Speciellt när alla de parker som planeras och är på väg att byggas står klara, säger Per Tistad ordförande för Kryssarklubbens regionala Öresundskrets. Per Tistad bor i Skivarp, Skurups kommun.

Havsbaserade vindkraftverk planeras inte bara längs kusten i södra Sverige, utan längs hela Sveriges kust och i Vänern. Exempel på andra planerade parker är: Storgrundet utanför Gävle, 51 kraftverk. Finngrundet utanför Gävle med 300 kraftverk. Dyning utanför Gotland/Gotska Sandön/Oxelösund och Gryts skärgård – 200 verk. En park med 253 verk utanför Sandhamn i Stockholms skärgård. Samt Vindplats Göteborg, 15 verk vid infarten till Göteborgs hamn.

Dela i sociala medier