Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen att segla 24-timmars höstregattan!

Känner du att du behöver vässa din segling? Kom med på höstens 24-timmarsregatta första helgen i september! Det är en övning i sjömanskap, navigation och långfärdssegling där det gäller att segla utan avbrott under ett dygn. På vissa platser kan du även segla 12, 48, 72, 96 och 120 timmar.

24-timmarsseglingarna är koncentrerad långfärdssegling som går ut på att segla så långt som möjligt på en bestämd tid och återvända till startplatsen eller en gemensam målplats. Du väljer själv väg mellan en stor mängd rundningspunkter som passar besättning och båt. 

24-timmarsseglingarna arrangeras lokalt och du anmäler dig direkt till den lokala kretsen. Vissa kretsar arrangerar även seglingar i varianterna 12, 48, 72, 96 och 120 timmar. Seglar du 12-timmar kan du vara ensam ombord och segla single-handed.

Höstregattan 2022 vid Svealandskusten, Jungfrukusten och på Åland.
Tjugotvå startplatser mellan Lönö i Bråviken och Hudiksvall; detta för att Stockholmskretsen nu administrerar regattor för grannarna Sörmlands-, Uppsala-Roslags- och Eggegrundskretsarna.
Skutseglingen startar bara vid 552 Grönö.

Höstregattan 2022 på Västkusten
På västkusten startar vi 24-timmars på fredag kväll kl. 18:00 (2 september) och går i mål ett dygn senare, på lördag 18:00 (3 september). För de som vill har vi en gemensam målgång På Marstrand med regattamiddag på ”Arnell på kajen” på kvällen.

Mer information hittar du under 24-timmars.nu där du också anmäler dig. 


Historik
24-timmarsseglingarna startade i mitten av 1940-talet i Stockholm. Seglingarna var till viss del en motreaktion mot kappseglingarna som blivit mer och mer av en materielsport. Grundarna av 24-timmarsseglingarna ville återupprätta klassiskt sjömansskap.

24-timmarsseglingarna började som en segling i Stockholms skärgård hösten 1943 på initiativ av Åke Améen och Bertil Cederström.

Det var en rent privat provsegling med endast ett mindre antal inbjudna som deltog i jakterna Ala, Elseli, Kaskad, S´Marianne, St Anna, Swell II, SXK1943 och Madiana. Under 1944 anordnades öppna 24-timmarsseglingar både vår och höst som blev succéer.

Det stor intresset ledde till att Åke Améen och Bertil Cederström tyckte att arrangemanget blev för stort för ett par privatpersoner. De såg sig om efter någon förening som kunde ta över idén. Valet föll på Svenska Kryssarklubben.

Svenska Kryssarklubben övertog den 23 november 1944 rätten att arrangera 24-timmarsseglingar på sådana grunder att både Kryssarklubbens och seglingens speciella intressen tillgodoses.

Kryssarklubben fick uppgiften att övervaka att gällande riktlinjer efterföljs och väcka intresse för seglingen på andra orter. Anordnandet av seglingen skall vara en lokal angelägenhet.

Med tiden spred sig seglingarna längs med kusterna, Vänern och Mälaren till Kryssarklubbens kretsar. Där Kryssarklubben inte var representerad arrangerades seglingarna i samarbete med lokala segelsällskap.

Historiken ovan kommer från 24-timmars.nu.Läs gärna mer om historien bakom 24-timmarsseglingarna på: 
24-timmars.nu/historien-24-timmarsseglingarna/

 

Foto: Ulf Gustafsson. Merano seglar 48-timmar 24-timmars.nu/stockholm/ 

Dela i sociala medier