Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsrabatt på VHF-abonnemang

Som medlem i Svenska Kryssarklubben har du medlemsförmåner, bland annat rabatt på VHF-abonnemang. Medlemmar som tecknar nytt VHF-abonnemang för fritidsbåtar hos Stockholmradio får betala 299 kronor första året. (Ordinarie pris är 490 kronor) Och som medlem har du också rabatt på våra SRC-kurser.

VHF ger dig ger dig täckning i områden där det mobila telefonnätet sviker. Med VHF kan du kommunicera direkt med Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter, lotsstationer med mera. VHF-abonnemanget ger dig dessutom rätt att ringa hem ”på kredit” via andra länders kustradiostationer – en extra trygghet vid långseglatser längs främmande kuster. Som VHF-abonnent anropar du Stockholmradio direkt på VHF och slipper kostnaden för mobilsamtal när du vill ha hjälp.

> Klicka här för att ta del av erbjudandet <

OBS! Du måste du vara inloggad medlem. Har du inte loggat in tidigare måste du första gången aktivera ditt webbkonto.
 

Certifikat och tillstånd
För att börja använda VHF behöver du:
–  SRC, Short Range Certificate, (före år 2000 hette det VHF-certifikat) som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. Certifikatet gäller livet ut. Några av Svenska Kryssarklubbens kretsar arrangerar utbildningar för SRC, se utbildningar här!
Du kan också läsa på egen hand. Kurslitteratur finns att köpa i vår webbutik.

–  Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation. Avgiften för tillståndet är 190 kr/år. Stockholmradio hjälper dig gärna med formaliteterna kring ansökan.

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den – för egen eller för någon annans skull.

 

Till Sjöss från Stockholmradio

“Till Sjöss – faktasidor”  består av bl.a. väderfakta, information om broar, VHF-frekvenser och utsändningar samt Stockholmradios VHF-karta. “Till Sjöss – faktasidor” hittar du både som lättnavigerat innehåll när du har tillgång till internet och som utskriftsvänlig PDF-fil.
OBS! Materialet i “Till Sjöss – faktasidor” är rättighetsskyddat och får endast användas för privat bruk.
Ladda ner och ta med VHF till sjöss här! 

 

Fakta om Stockholmradio:
Är Sveriges enda civila kustradiostation som levererar radiobaserade tjänster mot både yrkessjöfart och fritidsbåtar. Har ett nät av radiomaster, vilket betyder att de kan kommunicera med sjöfarare var som helst utefter kusten och i Vänern, Vättern och Mälaren. I abonnemanget ingår även annan service såsom upplysningar om kustväder, navigationsvarningar och förmedling av samtal till och från det publika telefonnätet.
Läs mer på www.stockholmradio.se

 

Dela i sociala medier