Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatförslag till valen vid Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2020

Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd för ett år. Här presenteras valberedningens förslag inför rubricerat verksamhetsår.

Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2020
SXK:s årsmöte planeras till lördagen den 21 november 2020 i Malmö på Scandic Triangeln Hotell, Triangeln 2, Malmö. Boka datumet redan nu. Särskild inbjudan kommer i nästa nummer av På Kryss samt här på sxk.se med program och klockslag. Med reservation gällande utvecklingen av Corona.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år. Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

I.     Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
       Ann-Katrin Moldenius Hermanson, Per Tistad och Peter Borenberg, omval. Bo Steiner, nyval 

II.    En styrelsesuppleant på ett år:
       Rickard Wahrby, nyval

III.   En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
       
Ordinarie, Ingela Johansson, omval. Suppleant, vakant.

IV.   Val av valberedning, fem namn:
       Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för följande ledamöter:
       Elisabeth Johanson, Lars Möller, Björn Johansson. 2 vakanser.

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Den nominerade skall vara tillfrågad. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till kansliet, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand, Box 1189, 131 27 Nacka Strand. På kuvertets framsida skall tydligt anges ”Kandidatförslag” och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara kansliet tillhanda senast 15 oktober 2020.

Motioner
Senast den 15 september 2020 ska alla motioner till årsmötet vara inlämnade från medlemmarna. Motionerna kan skickas till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand eller lämnas på kansliet Augustendalsvägen 54, 131 52 Nacka Strand. Skriv Motion på kuvertet.

Personalia för nyval
Rickard Wahrby, Valberedningens förslag som styrelsesuppleant till riksföreningens styrelse.
Rickard Wahrby
Rickard, Född 1955 och uppvuxen i södra Östergötland, inte långt från sjön Sommen där jag lärde mig segla folkbåt under gymnasietiden i början på 70-talet. Slumpen gjorde att lumpen i flottan ledde till en yrkeskarriär inom teknisk tjänst och istället för muck blev det kommendörkaptens avsked 2012.
Första egna båten var en Maxi 77 med hemmahamn i Hårsfjärden, men sedan nästan ett kvartssekel tillbaka seglar jag Mamba 33:an L’heure bleue, med bryggplats numera både i Borgholm och Solna. Inför vintern återvänder jag dock alltid till Karlskrona segelsällskaps trivsamma hamn på Dragsö som varit min hemmaklubb under många år.
Är bosatt i Solna, men tillbringar min tid mestadels på Öland. 

Bo Steiner, Valberedningens förslag som styrelseledamot till riksföreningens styrelse.
Bo Steiner
Bosse, född 1945 i Karlstad, men sen 70 år tillbaka bosatt på Västkusten. Lärde mig segla på Sparreviken i Bohuslän och har seglat kontinuerligt med familjen sedan 25-års åldern. Båtarna har utvecklats från bröllopsresa i en Folkbåt, via Maxi-båtar, Scampi till vår nuvarande HR 36:a Victoria som har varit och är vårt sommarnöje de senaste 10 åren.
Vi är sedan 2005 ivriga eskaderseglare och har deltagit i ett 15-tal eskadrar, både hemma och utomlands. Jag har också seglat många veckor i olika delar av medelhavet, men också i Västindien och på Atlanten.
Yrkesmässigt är jag företagsekonom och har jobbat med export/import i textilbranschen i många år. Sedan mer än 15 år tillbaka har jag jobbat som konsult med styrelsearbete i ett stort antal företag i många olika branscher. För närvarande har jag tre kommersiella uppdrag kvar. Känner att det vore stimulerande att försöka bidra till ett säkrare båtliv och att fler blir, som jag, intresserade av att uppleva sjölivet.

 

Dela i sociala medier