Hoppa till huvudinnehåll

Förste svensk genom Nordvästpassagen

Petter Norberg från Härnösand blev troligen förste svensk genom Nordvästpassagen i början på 1900-talet, och andre Skandinav efter norske Roald Amundsen. I samband med att Ariel4 gick genom Nordvästpassagen sommaren 2010 mejlade ett par personer in att det möjligen var så att redan för runt 110 år sedan gjordes en sådan resa på egen köl av utvandrade Petter Norberg. I en artikel i På Kryss 1976 skrivs följande: "Vi efterlyste nyligen i På Kryss om någon läsare satt inne med upplysningar om Peter Norberg, som påstods ha varit den man som, näst Roald Amundsen, först hade lyckats segla genom Nordvästpassagen. Snart nog försåg Folke Ludwigs oss med en tidningeartikel från Stockholms Dagblad i november 1931, ingående i OR Lnadelius i Riksarkivet förvarade utlandssvenska samling. Av artikeln framgår att Peter Norberg föddes i Härnösand i början av 1860-talet, och i sin ungdom försörjde sig genom att sälja såpa från dörr till dörr. Sedan gick han till sjöss, för att 1886 gå iland i New York. Pälsjägare Det var Klondyke som lockade, men i Dawson City var lättfånget guld lättförgånget, och han drog sig till norra Canada för att bli pälsjägare. Han slog sig ihop med en indiangrupp och gifte sig med hövdingadottern. Det var en hård tid av kyla och tidvis svält. Norberg och hans hustru lämnade stammen och byggde sig en hydda vid Crow River, där dottern Agnes kom till världen, följd av sonen John. Allt efter som pälsdjuren drog sig norröver måste Peter följa med, men till slut blev klimatet för hårt för barnen, och de sändes till en missionsskola. Där omkom hustrun av köld under en slädfärd, sedan hon hade tagit av sig sin päls i stormen för att skydda två systerdöttrar. Egna fartyg För den ensamme Peter följde nu några år av strapatser och äventyr, som hos eskimåerna gav honom namnet Paig Galluk, eller Peter den Store. Han blev anställd hos den legendariska Hudson Bay Company för att upprätta depåer öst om Bernhard Harbour. Det lyckades, även om hans första skonare gick i sank. Han blev nu sin egen, och skaffade sig sina egna fartyg. Det hade nu gått sju år sedan han sett sina egna barn, som han nu besökte, och som två år senare blev hans medhjälpare. Under tiden hade den danskfödde upptäcktsresanden Knud Rasmussen stött på honom och de tillbragte en sommar tillsammans. Det var då  Rasmussen fann att Norberg blivit, näst Amundsen, den första som lyckats forcera Nordvästpassagen (trots att över fyrtio fartyg hade försökt detta), med "en liten båt som knappast kunde kallas fartyg och som var byggd för åtskilligt lugnare vatten", enligt Rasmussen. Med sina barn seglade Peter sedan ett antal fartyg, av vilka flera blev vrak, i olika delar av dessa fientligt sinnade trakter. Efter en sådan förlisning fick Peter och Anges vandra miltals till fots för att i Bernhard Harbour få fatt på ett fartyg och undsätta brodern Johnny, varv båt hade drivit i land. Förmögen Nu tyckte Peter att barnen behövde se något annat än snö och is, och kostade på sexton tusen dollar för en resa till civilisationen. Han var med andra ord en förmögen man. Så gifte sig dottern, och Johnny blev sin egen, men just 1931 - då artikeln skrevs - hade Peter bjudit dem på en ny resa till USA, med chartrat flyplan. Peter planerade då att ännu ett par år arbeta i norr, men sedan slå sig till ro i Vancouver. Han var då närmare sjuttio år."
Lennart von Post har skrivit en bok om Petter Norberg, som kom i tryck 2010. Boken heter ”Man är väl icke nordbo och viking för intet...!” och är 68 sidor lång och beskriver Petters äventyr i norra Kanada för 100 år sedan. Boken kan köpas genom författaren, genom att mejla lennartvonpost@hotmail.com eller ringa 0611-187 90. Pris 100 kronor + porto 24 kronor.
Dela i sociala medier