Hoppa till huvudinnehåll

Fakta om båtlivet i Sverige 2019

Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. Läs mer om båtfakta, båtars värde, båtlivet, miljö, säkerhet, båtturism, ordning och reda på sjön m.m. i publikationen.

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ett ytterligare värde för båtlivet

Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan
4 800 km.cSverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka 13 i vårt land. Endast våra nordiska grannar, Norge och Finland, uppvisar något högre båttäthet, 7,7 respektive 8 personer/fritidsbåt. Som jämförelse går det 25 personer per fritidsbåt i USA, 33 i Holland, 124 i Frankrike och 236 i Spanien.*

* Källa: ICOMIA, Folkmängd/antal fritidsbåtar, 2015.

Läs mer om båtfakta, båtars värde, båtlivet, miljö, säkerhet, båtturism, ordning och reda på sjön m.m. i publikationen Fakta om båtlivet i Sverige 2019.

Här finns publikationen Fakta om båtlivet i Sverige 2019  i pdf (2,26 MB)
 

Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. För fakta i skriften svarar myndigheter och organisationer som finns angivna längst bak i skriften.

I Fakta om båtlivet 2019 återfinns valda delar ur Transportstyrelsens stora periodiskt genomförda ”Båtlivsundersökningen” med fakta från hösten 2015. Nästa undersökning görs hösten 2020.
Hela Båtlivsundersökningen 2015 finns på Transportstyrelsens webbsida.

 

Här finns fler foldrar och broschyrer från Svenska Kryssarklubben

 

Dela i sociala medier