Hoppa till huvudinnehåll

Besök Gåsören på internationella fyrdagen den 21 augusti

Den 20 och 21 augusti är det internationella fyrdagarna. På söndag 21 augusti har du möjlighet att besöka Gåsörens fyr i Skelleftebukten, Bottenviken. Gåsören är Bottenvikskretsens uthamn.

Gåsören har öppet mellan klockan 12-16 söndag den 21 augusti 2022.

Syftet med fyrdagarna är att sprida kunskap om det liv som levdes på fyrplatser runt om i Sverige, den teknik som var sin tids högteknologi och ge er besökare en härlig dag på en naturskön plats. Ytterligare ett syfte är att sprida opinion för att bevara fyrar, stora som små, för att de skall fortsätta att lysa i mörker och skymning.

På Gåsören finns idag det gamla fyrhuset med fyrtorn på taket (1881), det gamla lotshuset (1904), den nu fungerande fyren på betongtorn (1921), en hamn med stenpirar (1930), tre privata sommarstugor, några uthus (det äldsta fr 1881) och sjöbodar (den äldsta fr 1886) samt en källare (1883).

Historia
Tack vare dåvarande kretsordföranden Tage Lundmarks idoga arbete fick Svenska Kryssarklubbens Skelleftekrets 1985 arrendera fyrhuset och inledde en varsam renovering. Samma år reparerades och muddrades hamnen återigen, denna gång av Svenska Kryssarklubben.
Tages idoga arbete fortsatte och 1992 kunde Svenska Kryssarklubben köpa fyrhuset och lotshuset med tillhörande tomt samt börja disponera hamnen.

Lotshuset har av Svenska Kryssarklubben under senare delen av 90-talet renoverats och invändigt byggts om för att bättre kunna användas som samlingslokal

Svenska Kryssarklubben disponerar ett stycke byggnads- och sjöfartshistoria, som klarat tidens tand och modenycker ganska bra. Tillsammans med hamnen ger det båtfolk ett alternativ till nära utflyktsmål och fast lokal och tak över huvudet för några av Svenska Kryssarklubbens sommararrangemang.


Text från Bottenvikskretsens sida.
Foto: Tommy Lindmark


Mer information om internationella fyrdagarna 2022 finns här! 

Dela i sociala medier