Hoppa till huvudinnehåll

Båtplatser momspliktiga

Arrenden av mark är inte momsbelagt. Därför tar många kommuner i Sverige inte ut moms på sina arrende- och hyresavtal i hamnområden. Men eftersom det finns många undantag till skattefriheten har Stockholm stad vänt sig till Skatterättsnämnden för att få veta om de ska ta ut moms för marken som hyrs ut till stadens över 80 båtklubbar.

Skatterättsnämnden meddelade i sitt bindande beslut förra veckan att kommunen ska ta ut moms och hänvisade bland annat till ett danskt fall i EG-domstolen 2005. Då gällde det en dansk hamnanläggning som EG-domstolen slog fast är momspliktig parkeringsplats. Förenklat kan man säga att parkeringsplatser är momspliktiga och att en uppställningsplats för en båt eller en hamnanläggning för förtöjning eller ankring är en parkeringsplats i juridisk mening. Vilket fordon som parkeras har ingen betydelse. Stockholms stad kommer så småningom att ta ut moms från båtklubbarna.

– Från när har vi inte beslutat än men vi avvaktar att beslutet får laga kraft, säger Thomas Viklund på Stockholms stads idrottsförvaltning.

 

Klicka här för att läsa hela artikeln och kommentarer på
På Kryss sida!
 

 

Dela i sociala medier