Hoppa till huvudinnehåll

Båtorganisationerna kritiska till regeringens förslag på förarbevis för vattenskoter

Dyrt för den som ska ta förarbeviset. Svårt att hitta utbildare, speciellt utanför storstäderna. Tröskeln till ett säkert båtliv kommer att höjas och stänga ute grupper av befolkningen från båtlivet. Och inte kommer sjösäkerheten bli bättre heller. Svenska Kryssarklubben sänder idag, 3 februari, in sitt remissvar till regeringen om förarbevis för vattenskoter.

Pressmeddelande


Båtorganisationerna kritiska till regeringens förslag på förarbevis för vattenskoter

Dyrt för den som ska ta förarbeviset. Svårt att hitta utbildare, speciellt utanför storstäderna. Tröskeln till ett säkert båtliv kommer att höjas och stänga ute grupper av befolkningen från båtlivet. Och inte kommer sjösäkerheten bli bättre heller då kravet på förarbevis endast gäller vattenskoter, inte alla snabba fritidsbåtar. Detta är sammanfattningsvis Svenska Kryssarklubbens remissvar till regeringen om lagförslaget.

     - Vi har bättre förslag, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

Idag har Kryssarklubben sänt in sitt remissvar till regeringen på dess förslag om förarbevis för vattenskoter. Ett svar man delar med de två andra stora organisationerna Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. Tillsammans representerar de tre organisationerna 300 000 medlemmar i båtlivssverige.

     - Vattenskoter kan vara en väg in i båtlivet, speciellt för unga. Att kräva kunskap för att få köra vattenskoter är bra. Men att lägga ett
       lagförslag som gör insteget till ett säkert båtliv både dyrt och krångligt är fel väg att gå, säger Svenska Kryssarklubbens
       generalsekreterare Fredrik Norén.

     - Vi som båtorganisation anser att oavsett var du bor i landet och från vilken samhällsklass du kommer ifrån, ska du ha en möjlighet
       att uppleva ett säkert båtliv och kunna utbilda dig för det. Vi inom Kryssarklubben jobbar för detta. Men regeringens förslag är inte i
       linje med det, snarare tvärtom, fortsätter Fredrik Norén.

Kryssarklubben är orolig för att förarbeviset för vattenskoter som nu föreslås kommer bli onödigt dyrt, samtidigt som det kan bli svårt att hitta utbildare i många delar av landet. Detta för att man i förslaget inte tänker använda sig av befintlig infrastruktur för fritidsbåtsutbildning och examination, utan vill bygga upp något nytt.

     - Regeringens förslag är utformat så att studieförbund och ideella föreningar i praktiken riskerar uteslutas från att ordna certifierade
       utbildningar som kan ligga till grund för förarbevis för vattenskoter. Det är uppenbart att endast stora aktörer som väljer att verka i
       tätbefolkade delar av landet kommer ha ekonomiska muskler att anordna utbildningar, såsom regeringens förslag är skrivet, säger
       Fredrik Norén vidare.

Kryssarklubben menar att det redan befintliga ”Förarintyg för fritidsbåtar”, som idag tillhandahålls av en rad ideella föreningar som båtklubbar och studieförbund mycket väl kan vara utbildningen även för vattenskoter. Innehållet i denna utbildning är mer omfattande än det som föreslås i förslaget, dessutom 3-5 gånger billigare än det som föreslås i regeringens promemoria.

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, är den naturliga huvudmannen för fritisbåtsintyg, även för intyg för vattenskoter.
NFB har idag den sammanhållande rollen för samtliga intyg kopplade till fritidsbåtsutbildningar, och bör ha det även när det kommer till intyg för vattenskoter, menar Kryssarklubben. Tvärtemot regeringens förslag, där regeringen vill bygga upp ett annat intygsförfarande.

     - Styrkan är att samtliga fritidsbåtsutbildningar och behörigheter folkrörelserna utbildar för samlas hos NFB som examinator. För
       medborgarna är det här en tydlig och känd utbildningsväg. Regeringens förslag både krånglar till det och gör det dyrare, säger
       Fredrik Norén.

NFB kom till 1985 genom statens initiativ. Bakom NFB står myndigheten Transportstyrelsen samt de tre största båtorganisationerna Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. Skälet till att starta NFB var säkerheten till sjöss för fritidsbåtar. Antalet fritidsbåtar hade under ett par år ökat snabbt och så även olyckor till sjöss. Man insåg att det måste till utbildning, som man tyckte att folkrörelserna kring fritidsbåtar var mest lämpade att tillhandahålla. Och man insåg att det behövdes standardiserade intyg, därför bildade man NFB

Nämnden hanterar idag 14 olika intyg, bland annat ”Förarintyg för fritidsbåt” och ”Kustskepparintyg” och utfärdar årligen cirka 16 000 intyg och behörigheter.

Utretts tidigare
Frågan om förarbevis för vattenskoter har utretts tidigare, och varit ute på remiss mellan 2014 och 2016. Det förslag regeringen nu lägger skiljer sig stort från det tidigare förslaget som Kryssarklubben inklusive en rad myndigheter (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Sjöpolisen) tyckte var bra.

     - Vi förstår inte, varför inte damma av det förslaget som hade stöd i fritidsbåtssverige, säger Fredrik Norén.

Förarintyg för alla snabba fritidsbåtar
Att införa förarbevis för vattenskoter ställer sig Kryssarklubben så klart positiv till. Men som Kryssarklubben tidigare sagt, unisont med Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet, vill man se ett båtkörkort för alla snabba fritidsbåtar.

     - Det är ett positivt steg, men kommer inte nämnvärt förbättra sjösäkerheten. Dessutom riskerar man att behöva se över regelverket
       och ändra lagstiftningen då det kommer komma andra snabbgående farkoster, idag vattenskoter imorgon något annat. Varför inte
       göra som i våra grannländer, ha en lag som säger att man måste ha båtkörkort för att framföra alla typer av snabbgående
       fritidsbåtar. Vi tar gärna en dialog med regeringen, då vi har arbetat med båtliv och säkerhet i hundra år, avslutar Fredrik Norén.


Här kan du läsa: Remissvar avseende promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter I2020/02471

 

 

Dela i sociala medier