Hoppa till huvudinnehåll

Antal utfärdade intyg ökar

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) konstaterar till sin glädje att antalet utfärdade intyg under det gångna verksamhetsåret ökat med över 20 procent. Särskilt glädjande är det att Förarintyget, Båtpraktikintyget, Kustskepparintyget och SRC ökat markant till skillnad från tidigare år.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) hoppas att trenden håller i sig och att den är ett uttryck för att utbildning och certifiering bidrar till ökad kunskap och säkerhet till sjöss.

Inom Svenska Kryssarklubben bedrivs utbildning inom navigation och sjöliv runt om i landet. Flera kretsar arrangerar utbildningar för Förarintyg, Kustskepparintyg, Kanalintyg, båtradio SRC (tidigare VHF-certifikat), Båtmekanikerintyg m.m.
När du har gått en utbildning kommer du att bli examinerad av en förhörsförrättare som är auktoriserad av NFB.

Läs mer om aktuella aktiviteter och utbildningar här! 
Du kan söka efter utbildning i en speciell krets eller under en speciell tid.

Här finns mer information om NFB och den blå intygsboken

 

Dela i sociala medier