Den eldrivna båten | Västkustkretsen

Teknisk träff - Den eldrivna båten

Oscar Theen har utvecklat system för elmotordrift på Oz-Marine (numera Greenstar) tillsammans med Stefan Larsson. Oscar arbetar idag på Benchnode, ett utvecklingsbolag på Lindholmen för komplexa produkter med el och data för fordon både till sjöss och på land. Han kommer att prata om elektrisk drift av både segel- och motorbåtar, om batterier och reglering, om möjligheter och problem och framtiden. Som vanligt bjuder vi på en smörgås och kaffe eller te i pausen.

 

  • Tid: onsdagen den 14 mars kl 18:30

  • Plats: Västerträffen, Östra Skärvallsg 1, Västra Frölunda

  • Pris: 100.- inkl fika. Betalning till vårt Plusgiro 42 01 92-7 i samband med anmälan.
     

Anmälan och mer information på www.vastkustkretsen.se

 

Plats (ort): 
Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda