Västkustkretsen anordnar "Segla ett av SXK:s skolfartyg"!

Vill Du prova på och uppleva livet ombord på ett traditionellt segelfartyg? För första gången arrangerar Qvinna Ombordkommittén tillsammans med Seglarskolan en kurs helgen 22-24 september 2017. För att kunna genomföra kursen bör antalet deltagare bli ett tjugotal.

Mer information i Västpricken nr 2 2017.

Melemspris: 2 500 kr inkl. mat.

Anmälan görs på www.sxkseglarskola.se. Här finns även anmälningsregler.
Vid anmälan sätts 2 500 kr in på Plusgiro 52 27 39-2.

Plats (ort): 
Långedrag, Göteborg