Segling i Caribbean Sea

Kl 18 i klubbhuset Lomma

Martin Hansen, känd bl.a. från föredragen om sin segling runt Östersjön, berättar och visar bilder från segling i Caribbean 2015

50 kr för fika

Anmälan senast 19 mars till a.c.assar@tele2.se

 

Plats (ort): 
Lomma