Årsmöte

Öresundskretsens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte
Tid: onsdag 15 november 2017 KL 19.00

Plats: Öresundskretsens klubbhus, Höjeågatan 6, Lomma

Årsmötet skall enligt stadgarna § 9 hållas inom tiden 1 oktober – 30 november och kallelse med dagordning skall vara utsänd senast 12 dagar före mötet.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga fr o m 30 oktober på kretsens hemsida och sändas som e-post till kretsens medlemmar samt finns i original i möteslokalen vid mötet.
Motioner som skall tas upp för behandling på årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Postadress: SXK-Öresundskretsen, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma eller e-post till: rolf@odselius.se
Efter årsmötet bjuds på ”Räkmacka” kaffe och kaka, förutsatt att du anmält ditt intresse.

Bengt-Åke Jönsson visar en film från 2017 års Rikseskader till Bornholm.

Din intresseanmälan sänder du till e-post: demisec@mail.com senast 2017-11-12.
Hjärtligt välkomna!
Rolf Odselius
Ordförande

Dagordning pdf

 

 

 

Plats (ort): 
Lomma