Årsmöte

För mer information se senaste nummer av Sjölust.

Dagordningen finns i Sjölust.

Sjölust finns på Väster Mälarkretsens hemsida:

Aktuellt / Kretsens medlemsblad

Plats (ort): 
St. Lukasstiftelsen Ingång via porten Biskopsgatan 29C Västerås