Uppsalakretsen

Senaste nytt

  • Information om 24-timmarssegling i våra grannkretsar finns nu under "6/12/24-timmars" eller direkt här.

  • Nu finns Uppsalakretsens andra boj på plats. Denna gång efter roslagskusten. Koordinater: N 60 16.764 E 18 36.092.
    Placeringen är i en vik som går in norr Sladdarön, ost Björkholmen, söder Tjärsholmen. Inseglingen sker från en position NO om Hummelgården, NV Erikshäll. Djupet runt bojen är cirka 4 meter. Den ligger väl skyddad för sjö och vind. Torrtoa och sopmaja finns i närheten på Sladdarön intill en liten brygga vid en f.d. stenkaj, numera nedrasad.

3432

Kretsen har länge arbetat för att kunna lägga ut bojar i lämpliga lägen. Det har dock visat sig vara svårt att få tillstånd av berörda markägare. Men nu är första bojen på plats vid Skokloster i position  N 59 42,360 E 017 37,566.

 

Uppsalakretsens verksamhetsområde är till sjöss norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Eggegrund till Furusund.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt VästerMälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Mera information finns under Om Uppsalakretsen

E-post:uppsalakretsen@sxk.se
 

Plusgiro: 17 10 94-6

404

 

4415