Qvinna ombord i mars 2017

Qvinna ombord

Våren 2017

Vår första träff var i slutet av januari. Temat var återblick på 2016 och hur vi ville forma Qvinna ombord under 2017. Förslag till aktiviteter samt önskemål av olika slag kom upp. Vi kommer att jobba utifrån vad vi fick fram under vår gemensamma diskution runt bordet. Det var ett trevligt möte med mycket skratt och god soppa med tillbehör.
Bilden ovan är från vår träff i mars, där vi fick följa med Eva- Marie Harlin på hennes resa till och från Medelhavet. En fantastisk trevlig kväll med många frågor och förmedlade upplevelser.

Aktiviteter i S:t Annakretsen 2017

Som många känner till vänder sig denna verksamhet till tjejer som brukar vistas i båt, motor- eller segelbåt spelar ingen roll. Vi brukar träffas ett antal gånger under året.

Det kan vara studiebesök, föredrag, planeringsträffar eller annat intressant som är till gagn för båtfarande tjejer.

Kunskap ger trygghet för alla ombord och gör sjölivet så mycket trevligare.

Vid våra träffar, tag gärna med nya tjejer med intresse för sjön.

Kommttén:

Tina Assarsson 070-5723169

Margreth Kennryd 070-4535713

Gudrun Dagberg 070-3698048

Agneta Wester 073-3160180

Yvonne Karlsson 070-2667425

 Varmt välkomna!


Klicka på länken nedan om du vill se se Medborgarskolans utbud av kurser som ges under året.Navigation och Sjöliv