Tillseglingseskader till Rikseskader 2017 på Bornholm 17 till 19 juli 2017

Kryssarklubbens femte rikseskader går i år till Nexö på Bornholm.

En fullständig beskrivning finns på sidan Eskadrar

Till- och frånsegling kommer att genomföras i form av deleskadrar om ca 5 till 10 båtar som utgår från olika platser längs kusterna.

Starttider beror på avståndet från Bornholm, vilket tempo eskaderdeltagarna vill hålla och vilken rutt som eskadern har valt.
(innebär i praktiken att de som deltar i Rikeskadern avseglar tidigare för att vara i Nexö till den 17 juli)

Det kan bli aktuellt att samordna deleskadrar från flera kretsar och eskadrarna kommer i möjligaste mån anpassas till deltagarnas tillgång till tid.

Eskader ledare sökes för vår deleskader från Blekinge!
Intresserade hör av er till rolf albinsson, e-post: albinsson.45@gmail.com 0456-139 69

Faktabeskrivning

Vistelsen i Nexö kommer att vara från 17–19 juli 2017

Anmälan: Kan göras på blankett som finns SXK:s hemsida http://www.sxk.se/anmalan-rikseskader-2017 som öpnnas den 1 februari . (länken fungerar inte före detta datum!)

Mer information kommer i På Kryss nr 1/2017 (utgivning i slutet av januari)

Betalning görs på Pg 11 01-5. Anmälan gäller först när eskaderavgiften är betald.

OBS! Antalet båtar är begränsat.

Eskaderavgift: Eskaderavgiften 800 kr betalas till Svenska Kryssarklubbens Plus Giro 11 01-5.

Ange "Bornholm 2017" samt skepparens namn som avsändare på betalningen.

I avgiften ingår eskaderflagga, eskaderplakett, Bornholms destinationsflagga, välkomstpresent och smärre arrangemang i Nexö.

Tillkommer hamnavgifter för fyra nätter 550 DKK och avgifter för avskedsfest och större arrangemang på Bornholm.

Kom med till Nexö och träffa andra SXK:are i vårt rätta element.

Väl mött på eskader!

Blekingekretsens representant i eskadernämnden

Rolf Albinsson, e-post: albinsson.45@gmail.com 0456-139 69

 

Plats (ort): 
Avseglingsplats bestäms beroende på vilka deleskadrar som blir