På gång

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SXK-MEDELHAVSSEGLARE

Tid: Lördagen den 18 november 2017 klockan 13.00 - ca 17:00.
Plats: Restaurang A&M  Sankt Lars väg 41, 222 70 Lund

Föredragningslista

Stämman öppnas av styrelsens ordförande

  1. Val av ordförande att leda mötets...

Läs mer här »

Välkommen till Västkustkretsens årsmöte. Efter förhandlingarna blir det ett spännande föredrag av Björn Ahlander från hans segling med vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre från Norge till USA. Följ med på den spännande resan. Passa på, detta föredrag är unikt!!

  • Tid: Onsdagen den 22 november kl 18:30.

  • Plats:...

Läs mer här »